3. Programovanie

Úrovne programovania

  1. Strojový kód - príkazy a dáta sa píšu v binárnom kóde (1 a 0), ktoré vykonáva procesor. Binárny je .exe súbor vo Windows.
  2. Vyššie programovacie jazyky - napríklad Basic, Pascal, Java, C - slovne popisujú problém. Program zapísaný vo vyššom jazyku sa nazýva zdrojový. Pre Pascal je to súbor .pas.
  3. Vývojové nástroje - sú program na programovanie, napríklad FreePascal, Delphi, Lazarus. Uľahčujú programovanie, napríklad hľadajú chyby, vytvárajú binárne programy, vkladajú časti zdrojového programu.

Požadované vlastnosti programu

  1. Konečnosť = po urrčitom čase alebo počte krokov muí skončiť.
  2. Jednoznačnosť = má robiť to čo po ňom chceme a nič iné.
  3. Efektivita = s najmenší úsilím dosiahnúť najlepšie výsledky.
  4. Všeobecnosť = rieši množinu problémov.
  5. Prehľadnosť = program nás informuje.