Nedokončené

Doskový teplovzdušný výmenník tepla svojpomocne

Kúpiť 2 platne hliníku 0,6 mm 1 x 2 m, dať si ich nastrihať na pásy 0,2 x 1 m. Do styrodurovej dosky vo vzdialenosti 5mm narobiť drážky a do nich zasunul hliníkové dosky, takže bočné konštrukcie sú zo styroduru. Užšie strany dosiek v strede nastrihnúť, ohnúť proti sebe a zalepiť, aby cez párne medzery išiel vzduch jedným smerom a cez nepárne druhým. Tak vznikne výmenník, ktorý je odnímateľný, kvôli prípadnému čisteniu. V spodnej časti dve diery cez stenu a ventilátory. V hornej časti vetilátor, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Výstupná rúra je vyspádovaná smerom von, pre odtok kondenzátu. Pre porovnanie profi rekuperátor s účinnou plochou 0,8m2 s pohybom vzduchu do kríža za 600Eur. Alebo lokálny rekuperátor za 260Eur, ktorý by mi ale na sušenie nestačil. Môj rekuperátor: účinná plocha 4m2, protismerný pohyb vzduchu, nákup materiálu do 90Eur. Je možné, že tam dám ešte teplotne závislý spínač za 30Eur, ak by pri veľkých mrazoch začal zamŕzať kondenzát medzi doskami. Výhody sú v nízkej cene a omnoho vyššej účinnosti, vzhľadom k teplosmennej ploche a protismernému pohybu vzduchu. Nevýhody, musíte si ho spraviť sám a v miestnosti zaberá plochu 25cm x 10cm do výšky 1,6m.

PrílohaVeľkosť
RekuperatorNacrt1.png26.47 KB
RekuperatorNacrt2.png30.48 KB
RekuperatorNacrt3.png31.72 KB
RekuperatorNacrt4.png39.42 KB
RekuperatorNacrt5.png17.91 KB
GrafTlakovejStratyStrbinyRekuperatora.png56.53 KB
RekuperaciaGrafTeplotaVlhkost.png138.07 KB
TopnyFaktorTepelnehoCerpadlaZemVoda.png157.25 KB

Elektrosmog

Linky

Rádioaktivita

1. Jednotky

Sievert (Sv) je porovnávacia jednotka. 1 Sv (Sievert) je taká absorbovaná dávka, ktorá pri akomkoľvek type ionizujícího žiarenia vyvolá v živom organizme rovnaký účinok. Staršou jednotkou bol 1 rem = 0,01 Sv.

Príklady ekvivalentnej dávky pre človeka

 • z prírodného pozadia 10 µSv za deň,
 • rentgen ruky 1 µSv,
 • rentgen zubov 5 µSv,
 • let lietadlom (4000 km) 40 µSv,
 • rentgen hrudníka 20 µSv,
 • ročný limit pre okolie jadrovej elektrárne 250 µSv (pri plánovaní sa používa 30 µSv)

Účinok

 • 0,5 - 1 Sv - hrozí mierna choroba z ožiarenia. Je zvýšené riziko infekcie z dôvodu narušenia imunitných buniek. Dočasná sterilita u mužov je možná.
 • 1 - 2 Sv - ľahká otrava ožiarením s 10% úmrtnosťou po 30 dňoch. Typickými príznakmi sú mierna až stredná nevoľnosť s príležitostným zvracaním začínajúcim 3 až 6 hodin po ožiarení a končiacim do jedného dňa. U tehotných žien nastane spontánny potrat alebo narodenie mŕtveho plodu.
 • 2 - 4 Sv - Krvácanie z úst, kože a ľadvín, do mesiaca umiera asi polovica zasiahnutých ľudí.
 • 8 Sv - Kostná dreň, kde vznikajú dôležité složky krvi, je skoro kompletne zničená, prežitie závisí na úspěšnosti jej transplantácie. Rekonvalescencia trvá niekoľko rokov a osoba sa pravdepodobne nikdy úplne nezotaví. Vetšina ľudí zomrie po dvoch týždňoch.
 • 10 až 50 Sv - znamená akutnu otravu ožiarením - 100% úmrtnosť po 7 dňoch. Expozícia takejto úrovne vedie k spontánnym symptomom po 5 až 30 minutách. Po silnej vyčerpanosti a okamžitej nevolnosti nastává perióda niekoľko dní relatívnej pohody, nazývaná latentná fáza. Potom nastává bunková smrť. Jedinou liečbou je podávánie drog utišujúcích bolesť.
 • nad 80 Sv - človek neprežije ani pár sekúnd. Smrť nastává takmer okamžite.

Gray (Gy) - je absorbovaná energia rentgenového alebo gama žiarenia v jednotke hmotnosti ožarovanej látky 1 Gy = 1 J/kg = 1 Sv. Strašia jednotka bola 1 rad = 0,01 Gy.

Pre iné typy žiarenia je ekvivalentní dávka se vypočítá jako součin DT × WR, kde D je střední absorbovaná dávka v tkáni nebo orgánu T a WR je radiační váhový faktor (popřípadě jakostní činitel Q – pro dávkový ekvivalent.

 • Neutrony
  • energie < 10 keV : WR = 5
  • 10 keV < energie < 100 keV : WR = 10
  • 100 keV < energie < 2 MeV : WR = 20
  • 2 MeV < energie < 20 MeV : WR = 10
  • energie > 20 MeV : WR = 5
 • Protony, energie > 2 MeV : WR = 5
 • alfa částice a jiná větší jádra : WR = 20

Ďalšie jednotky:

Becquerel (Bq) - je počet radioaktivnych premien v látke vziahnutý na jednotku času.

Curie (Ci) - staršia jednotka, je to 37 miliardám rozpadov za sekundu. To zodpovedá približnej aktivite 1 gramu izotopu rádia 226Ra.

Rontgen (R) - staršia jednotka ožiarenia. 500 R je smrteľná dávka. 1 R = 2,580.10-4 C.kg-1. 1 Rontgen je také ožiarenie elektromagnetickým žiarením rentgenovým alebo gama žiarením, ktoré vzbudia v 1,293.10-3 g vzduchu ióny s celkovým kladným nábojem rovným jednej elektrostatickej jednotke. V sústave SI sa používá iba jednotka C.kg-1

Polčas rozpadu

 • Cezium-37 ... 30 rokov,
 • Stroncium-90 ... 20 rokov,
 • Kobalt-60 ... 5 rokov,
 • Jód-131 ... 8 dní.

Smernice stavebnej biológie

Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhľadom na prirodzený naturálny štandard.

STRIEDAVÉ ELEKTRICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E (s uzemnením)

V/m

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50

Intenzita pola E (bez uzemnenia)

V/m

< 0.3

0.3 - 1.5

1.5 - 10

> 10

STRIEDAVÉ MAGNETICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Magnetická indukcia B

nT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500

 

mG

< 0.2

0.2 - 1

1 - 5

> 5

RÁDIOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (vysoké frekvencie, elektromagnetické vlny)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E

V/m

< 0.006

0.006 - 0.06

0.06 - 0.6

> 0.6

Hustota radiačného toku S

µW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000

 

 • Bez anomálie:  Táto kategória poskytuje najvyšší stupeň prevencie. Odráža prírodné podmienky bez expozícií alebo takmer identické úrovne prirodzeného pozadia nášho moderného životného prostredia

 • Ľahká anomália:  Ako preventívne opatrenie a najmä s ohľadom na citlivých a chorých ľudí, mala by byť vykonaná sanácia, akonáhle je to možné

 • Výrazná anomália:  Hodnoty v tejto kategórii NIE SÚ prijateľné z pohľadu stavebnej biológie, sanácia by mala byť vykonaná čo najskôr. Okrem početných anamnéz, vedecké štúdie naznačujú biologické účinky a zdravotné problémy pri dlhodobej expozícii

 • Extrémna anomália:  Tieto hodnoty si vyžadujú okamžité a prísne opatrenia. Hodnoty v kategórii medzinárodných smerníc a odporúčaní pre verejné expozície môžu byť už dosiahnuté alebo dokonca prekročené.

Výpočet tienenia mikrovĺn

tienenie (dB) = odraz (dB) + pohltenie (dB)

Pre vlnové dĺžky podstatne väčšie ako vzdialenosť atómov (predovšetkým neionizonujúce žiarenie), podstatne menšie ako rozmery homogénneho materiálu a pre materiály hrubšie ako hĺbka vniknutia žiarenia do materiálu, možno vypočítať útlm pomocou týchto vzorcov VypocetTienenia.png, ktoré sú použité v tabuľke TienenieMaterialu.ods, tu je ukážka:TienenieMaterialu.png. Tu sú elektrické vlastnosti materiálov: ElektrickaVodivostMaterialov.txt .

Pre menšie vlnové dĺžky (rontgenovo a gama žiarenie) je pohltenie žiarenia závislé od energie žiarenia a protónového čísla atómov tieniacej látky. V grafe UtlmGama.png je hodnotota tienenia vyjadrená v cm2/g, ktorú vynásobíme hustotou a hrúbkou materiálu a dostaneme hodnotu útlmu. Prvky majú energie žiarenia ktoré prepúšťajú, preto je dobré vytvárať tienenie z viacerých prvkov. Hodnoty sú uvedené v tabuľke TienenieGama.ods, tu je ukážka TienenieGama.png

PrílohaVeľkosť
TienenieMaterialu.ods26.92 KB
TienenieMaterialu.png143.18 KB
VypocetTienenia.png50.46 KB
UtlmGama.png186.12 KB
TienenieGama.ods21.29 KB
TienenieGama.png24.29 KB
ElektrickaVodivostMaterialov.txt197 bajtov

Zmeraný útlm materiálov

Útlm mikrovĺn v materiáloch UtlmMikrovlMaterialmi.ods , TienenieMikrovlnMaterialmi.png
PrílohaVeľkosť
UtlmMikrovlMaterialmi.ods27.2 KB
TienenieMikrovlnMaterialmi.png35.92 KB

Iné

iné .

PrílohaVeľkosť
zastupovanie.odt34.51 KB
zastupovanie.pdf90.06 KB
nanučiky.pdf21.47 KB
TABULKA CUKRAREN.pdf18.55 KB
ochrana_zvierat.pdf72.47 KB
farby1.png122.51 KB
farby2.png283.62 KB
VnimanieFarieb.ods11.26 KB
rozvrh.ods37.05 KB
PlanyINF.ods24.46 KB
KruzokPocitace.pdf37.44 KB
OtazkyOpravneSkuskyZAE.pdf35.1 KB
OtazkyKomisionalnePreskusanieINF.pdf23.47 KB
INF2.pdf23.54 KB
ZAE.pdf40.59 KB
ELK.pdf47.98 KB
zae1-33.pdf31.92 KB
TematickePlany1314.zip461.22 KB
grafika.pdf28.96 KB
inf2-90.pdf56.61 KB
inf1-99.pdf55.49 KB
KruzokPocitace.pdf37.44 KB
bungalow1_8x12.jpg99.5 KB
rozvrh a známky.ods56.21 KB
strecha.pdf215.57 KB
schody.pdf33.03 KB
PreskusanieINF.pdf24.28 KB
otvory.pdf28.78 KB
stity.pdf50.26 KB
skrina.pdf23.44 KB
kruzok.pdf23.43 KB

Návštevná kniha

Elektrické zváranie

Zváracie prúdy:

PrílohaVeľkosť
ZvaraciePrudy.png26.29 KB

Ochranné rastliny

Zdroj: www.ekozahrady.com/raj_ze_skladky.htm , www.byliny.sk

Aksamitník - pôsobí ako účinný repelent na väčšinu škodlivého hmyzu, ale tiež dezinfikuje zem od pôdnych háďátok.

Borák - vysadzuje sa mezi kríčkami jahôd a paradajok. Podporuje ich rast.

Hluchavka - odpudzuje drepčíkov

Drepčík

Drepčík - larva

Kostihoj - ochrana proti pliesňam a súčasne ako dobré hnojivo sa nastiela do riadkov mezi zemiaky a paradajky. Postrek proti pliesňam sa robí výluh z cibule, cesnaku a kostihoja.

Mäta - odpudzuje vošky, vysádza sa medzi rastliny ktoré vošky ohrozujú.

Voška

Rebríček - posiluje odolnosť proti hubovým chorobám a svojimi koreňovými výluhmi zlepšuje chuť zelenín.

Margarétka - účinný univerzálny insekticíd, čiže látka na hubenie hmyzu. Z tejto rastliny bolo izolované pyrethrum, ktoré dalo základný vzorec niekoľkým generáciám pyrethroidov, k přírodě šetrných insekticidov.

PrílohaVeľkosť
brutnak.jpg140.77 KB
drepcik_larva.jpg2.73 KB
kostihoj.jpg33.07 KB
mata-peprna.jpg20.97 KB
rebricek.jpg18.69 KB
aksamitnik.jpg27.57 KB
voska.jpg8.67 KB
drepcik.jpg8.64 KB
hluchavka.jpg26.68 KB
pakost_lucny.jpg29.2 KB
margaretka.jpg45.19 KB

Plynový radiátor Gama 4,7 kW

Fotky

Zapínanie radiátoru

Otvoríte dvierka na gamatkách, je tam regulátor - veľký gombík. Nastavíte ho do polohy zapaľovanie (iskra) a tento veľký gombík zatlačíte dovnútra a podržíte štvrť minúty. Tým sa naplnia rúrky a komora plynom. Potom stlačíte malý gombík - zapaľovanie, skočí iskra a plyn sa zapáli. Vidno plamienok v zrkadielku. Ešte podržte štvrť minúty, aby sa ohriala tepelná poistka. Potom nastavíte veľký gombík do polohy pre zvolenú teplotu, ktorú bude gamatka udržovať. Teploty sú označené číslami 1 až 7. Každému číslu odpovedajú 2 stupne Celzia.

Pred spustením gamatiek odporúčam dať dole kovový kryt a umyť spaľovaciu komoru zvonka vlhkou handričkou od prachu. Aby ste nemuseli pár hodin dýchať spálený prach.

Gamatky sa zapínajú na jeseň a vypínajú na jar. Automaticky sa vypnú, ak je v miestnosti teplo, hori iba malý večný plamienok. Na jar sa vypínajú tak, že veľký gombík krútite smerom k nizšej polohe až do polohy vypnuté, označené ako plný kruh za iskrou. Cvakne ventil a gamatky sa vypnú.

Meranie účinnosti

Príkon gamatiek: Otvoril som okno počas mrazivého dňa, dal gamatku na plný výkon a na plynomere som stopol čas za ktorý ňou pretečie 100 litrov plynu. Trvalo to 5 minut 46 sekund = 0,0961 hod. Energia v plyne: 100 litrov = 0,1 m3 je 0,1 m3 x 10,5 kWh/m3 = 1,05 kWh. Príkon gamatky je: 1,05 kWh / 0,0961 hod = 10,9 kW.

Účinnosť gamatiek som odhadol pomocou výrobcom udávaného tepelného výkonu 4,7 kW a nameraného príkonu 10,9 kW ... 4,7 kW / 10,9 kW = 43 %. Je možné že pri nižšom výkone je vyššia účinnosť. Plynové radiátory bez ventilátoru majú účinnosť 65 %, s ventilátorom 70 %.

Príkon večného plamienku: Vo vykúrenom byte som vypol všetky gamatky, okrem jednej, na ktorej som stiahol teplotu na minimum, takže horel iba večný plamienok. Na plynových hodinách som zmeral, že za 2 minúty a 15 sekún odobral plamienok 0,001 m3 plynu. Presnosť odčítania objemu plynu bola 0,000.1 m3, takže ide len o orientačný údaj. Energia tohto objemu plynu je 0,001 m3 x 10,5 kWh/m3 = 0,0105 kWh = 10,5 Wh. Čas 2 min 15 s = 135 s = 0,0375 hod. Výkon plamienku je 10,5 Wh / 0,0375 hod = 280 W.

PrílohaVeľkosť
gamatka1.jpg31.38 KB
gamatka2.jpg30.7 KB
gamatky_tlacitka.jpg29.21 KB

Éter

Existuje hypotéza, že vesmír vypĺňa plyn, nazvime ho "éter". Častice (protony, neutrony, elektrony) sú torodiné víry éteru, magnetické pole je prúd éteru, elektrické pole je podtlak vyvolaný prúdením éteru, gravitačné pole je podtlak vyvolaný prúdením éteru v časticiach, svetlo sú skupina niekoľko tisíc za sebou zlepených toroidných vírov s opačným smerom prúdenia.

Linky:

Vlastnosti éteru:

Éter ako celok:

 • hustota éteru (permeabilita vákua) = 8,85×10^-12 kg/m3
 • hustota častice éteru > 2,8×10^17 kg/m3 (vyplývá zo známého objemu a váhy protónu)
 • tlak éteru = 1,3×10^36 N/m2
 • energia obsiahnutá v jednotke objemu > 1,3×10^36 J/m3
 • rýchlosť zvuku (priemerná rýchlosť šířenia tlakových vĺn) > 5,4×10^23 m/s
 • rýchlosť šírenia tepelných vĺn ("rychlosť svetla") = 3×10^8 m/s
 • teplota < 10^-44 K
 • kinematická viskozita ≈ 4×10^9 s.m^2
 • dynamická viskozita ≈ 3,5×10^-2 kg/(m.s)
 • koeficient tepelnej vodivosti ≈ 1,2×10^89 kg.m/(K.s^3)
 • koeficient tepelnej difúzivosti ≈ 4×10^9 m^2/s
 • tepelná kapacita pri stálom tlaku > 1,4×10^91 m2/(K.s^2)
 • tepelná kapacita pri stálom objeme > 10^91 m2/(K.s^2)

Častica éteru:

 • hmotnosť < 1,5×10^-114 kg
 • priemer < 4,6×10^-45 m
 • množstvo častíc v jednotke objemu > 5,8×10^102 m^-3
 • stredná dĺžka voľnej dráhy < 7,4×10^-15 m
 • stredná rýchlosť tepelného pohybu ≈ 5,4×10^23 m/s

Liečenie

Sú tu informácie ktoré môžu pomôcť pri liečení. Nie sú preverené a sú bez záruky.

Choroby

Borelia

Poznáme 5 podtypov baktérie Borrelia burgdorferi, a vyše 300 poddruhov. Väčšina z nich je už odolná na antibiotiká. V tele sa nachádzajú na pokožke, v srdci, kĺboch a v nervovom systéme. Takzvaná borelióza môže byť viacero infekčných ochorení. Liečba spočíva v posilovaní imunitného systému - detoxikácia, liečenie všetkých nákaz, zdravá strava.

Zdroje:

 1. https://www.borelioza.cz/
 2. https://www.badatel.net/lymska-borelioza-klieste-prirodna-liecba-na-chro...

Cukrovka

Zhrnutie

Diabetes mellitus (skratka DM, iné názvy: cukrovka, diabetes) je skupina metabolických ochorení, spojených so zvýšenou alebo zníženou hladinou glukózy v krvi. Nevhodná koncentrácia glukózy v krvi ovplyvňuje chemické reakcie a vlastnosti telesných tekutín. To môže okamžite spôsobiť prekyslenie, zmenu osmotického tlaku, bezvedomie, smrť. Dlhodobo spôsobuje srdcovocievne choroby, mozgovú porážku, ochorenie obličiek, vredy na nohách, poškodenie zraku, kvasinkové infekcie. Neliečená cukrovka sa obvykle časom (roky) zhoršuje, od slabých prejavov až po život ohrozujúce.

Podžalúdková žľaza (pankreas) kontroluje koncentráciu glukózy v krvi a vylučuje hormón inzulín, ktorý je signálom pre bunky tela aby pohlcovali cukor, čím sa znižuje koncentrácia cukru v krvi. Pri poškodení pankreasu sa slabo vylučuje inzulín. Ak je pacient obézny (širší pás), tak bunky tela nereagujú dostatočne na inzulín, nevstrebávajú cukor dostatočne. Na regulácii cukru sa podieľajú aj iné orgány a látky, napríklad pri črevných ťažkostiach je ovplyvnená aj regulácia cukru v krvi.

Liečba cukrovky spočíva v diéte a pravidelnej strave, pravidelnej telesnej námahe, liekoch, zjedenia sladkostí v prípade nebezpečne nízkej hladiny. Ak nieje pankreas poškodený z dôvodu dedičnej choroby, môžno ho vyliečiť odstránením príčiny poškodenia, napríklad odstránením jedov z tela. V prípade obezity pomôže schudnutie.

Znížená hladina cukru sa prejavuje závraťami (pocit upadania do bezvedomia), vysoká hladinami sa prejavuje ako únava (ospalosť, malátnosť), časté močenie, zvýšený smäd a hlad. Koncentrácia glukózy sa dá zmerať prístrojom, glukomerom. Zdravý človek má 3,3 - 5,5 mmol/l. Po jedle je hodnota vyššia, ale do dvoch hodín klesá pod 7,8.

Typy cukrovky

1. typ - inzulín sa netvorí čiastočne alebo úplne. Vyskytuje sa najčastejšie u mladých ľudí. Veľakrát sa objaví po prekonaní infekcie. Život pacienta závisí od podávania inzulínu.

2. typ - nefunguje regulácia tvorby inzulínu alebo sa ho tvorí po jedle málo. Tento typ je najčastejší, vyskytuje sa u ľudí ktorí sú starší, obézni alebo málo aktívni. Liečba spočíva v diéte, pohybe a liekoch na zvýšenie účinku inzulínu.

Hladina cukru v krvi

U zdravých ľudí nikdy neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Po jedle je vyššia, do dvoch hodín klesá pod 7,8. Nad 10 sa vylučuje močom.

Ak je hodnota ráno na lačno nad 7, jedná sa o cukrovku. Vysoké hladiny poškodzujú cievy, nervy, svaly.

Ak hodnota klesne pod 3,3 mmol/l, prejavia sa príznaky nedostaku cukru pre mozog: chvenie, úzkosť, potenie, pocit tepla, zvýšený tlak, zvýšená činnosť srdca. Ak klesne pod 2,8 mmol/l, prejavia sa príznaky porušenía funkcií mozgu: bolesti hlavy, dvojité videnie, poruchy videnia, kŕče, obrny, závraty, zätené správanie, poruchy reči, nálady, správania. Prvá pomoc sú rýchlo vstrebateľné sacharidy, napríklad sirup, ovocná šťava, cukrík. Po zlepšení treba zjesť 10 – 20 g pomaly vstrebateľných sacharidov, napríklad chlieb, aby krvný cukor zas neklesol. Ak je pacient v bezvedomí, treba mu vpichnúť glukagón do svalu. Je to hormón ktorý rýchlo zvyšuje hladinu cukru v krvi a každý diabetik ho má mať pri sebe. Efekt sa dostaví do 15 minút. Treba zavolať lekára, ktorý aplikuje 40-percentný roztok glukózy do žily. Najlepšie je diabetika s ťažkou hypoglykémiou dopraviť do nemocnice, kde ho ďalej liečia infúznou liečbou.

Nízka hladina krvného cukru môže viesť až k hlbokému bezvedomiu. Opakované hypoglykemické kómy môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu, ako prvá sa poškodzuje mozgová kôra. Hypoglykemickú kómu často sprevádzajú aj kŕče. Tento závažný stav sa v 3 až 10 percentách môže končiť smrťou. Okrem toho diabetikov s hypoglykémiou ohrozuje infarkt, cievna mozgová príhoda i náhla smrť. Správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou však dokážu výkyvom hladín cukru zabrániť.

Liečba

Diéta

Odporúča sa jesť zelenina, trochu ovocia, strukoviny, celozrnné výrobky, hydina, ryby. Treba sa vyhýbať veľkým množstvám sacharidov, potravín rýchlo uvoľňujúce sacharidy (biele pečivo, sladké nápoje, ovocie), umelým sladidlám, jedlám s vysokým obsahom tuku (ak má pacient vysokú hladinu cholesterolu) a soli. Pacienti, ktorí sa držia rád odborníkov a dietológov majú väčšiu šancu udržať si hladinu cukru v krvi vyrovnanú a vyhnúť sa tak komplikáciám spojeným s touto chorobou. Diabetici by tiež mali jesť počas dňa pravidelne, aby tak predišli veľkým výkyvom hladiny cukru v krvi. Strukoviny a ovsené vločky obsahujú celulózu, ktorá spomaľuje uvoľňovanie cukrov do krvi. Glykemický index je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje ako rýchlo sa cukor z potraviny vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi, a tým aj ako rýchlo vedie k pocitu hladu.

Potraviny upravujúce hladinu cukru

 • Tmavá čokoláda zlepšuje inzulínovú citlivosť buniek, znižuje krvný tlak a množstvo „zlého“ cholesterolu, posilňuje cievy.
 • Zelený čaj obsahuje antioxidant EGCG, ktorý má vplyv na pružnosť ciev a stabilizáciu hladiny glukózy v krvi.
 • Škorica, 1 až 3 čajových lyžičiek denne, zvyšuje citlivosť buniek na inzulín a tým znižuje hladinu glukózy v krvi. Pozor, čínska škorica je v takomto množstve jedovatá, treba si zohnať cejlónsku.
 • Hovädzie mäso, mlieko v malom množstve, a vajcia obsahujú v tuku CLA, ktoré napráva nestabilnú hladinu cukru, pomáha v boji proti rakovine a srdcovým chorobám. Viac CLA je v kvalitnom hovädzom mäse z dobytka kŕmeného trávou, a spracované len do najnižšej nevyhnutnej miery. Hovädzie mäso obsahuje aj kvalitnú bielkovinu, železo, vitamíny B.
 • Brokolica, surový syr, zelená fazuľa, trávou kŕmené hovädzie mäso - obsahujú chróm, ktorý zlepšuje citlivosť buniek na inzulín. Brokolica ho má zďaleka najviac.

Zdroje

 1. Diabetes všeobecne: sk wikipedia , en wikipedia , *cukrovka.org , zivot.sk - strážiť hodnoty
 2. Diéta: *cukrovka.org - ako zvrátiť , badatel,net - 12 jedál , badatel.net - 9 superpotravín
 3. lieky: metformín , inzulín

Dedičné choroby

Bežné dedičné poruchy z incestu sú:

 1. Veľká čelusť (prognathisma) - potiaže s prežúvaním, rečou a slinami.
 2. Predĺžená lebkav zadnej časti.
 3. Chýbajúce nechty na všetkých prstoch.
 4. Hemofília - problémy so zrážanlivosťou krvi.
 5. Mikrocefália - nezvyčajne malá hlava.
 6. Rázštep podnebia v ústach - prerušená kosť a tkanivo.
 7. Konská noha - kosti chodidla sú poškodené, skrútené a deformované. Nie je jasné, do akej miery ochorenie spôsobuje genetika a životné prostredie, ale vieme, že ju prenášajú rodičia.
 8. Albínizmus - telo nemá dostatok melanínu (farbiva pre vlasy, pokožku, pery a ďalšie časti tela). Prejavuje sa ako svetlé oči, bledá pokožka a biele vlasy, aj keď sú ich rodičia tmavej pleti. Ide o autozomálnu recesívnu choroba, čo znamená, že keď sa spoja ľudia s podobnými génmi, u ich detí je vyššia pravdepodobnosť albinizmu.
 9. Ťažká asymetria tváre.
 10. Trpaslíctvo (nanizmus) - nedostatok rastového hormónu je spojený s mnohopočetným generačným incestom.
 11. Zrastené prsty - končatiny rastú s kožou a svalmi okolo končatín dohromady.
 12. Neplodnosť - životaschopnosť spermií aj vajíčok môže byť incestom negatívne ovplyvnená alebo jednoducho celý reprodukčný systém nebude nefungovať správne.
 13. Skolióza (vybočenie chrbtice) - v závažných prípadoch môže mať vplyv na schopnosť osoby chodiť, pohodlne sedieť a môže si vyžadovať chirurgický zákrok alebo niekoľko rokov cvičenia.
 14. Poruchy imunitného systému - poškodené gény na boj s chorobami, prejavuje sa to zvýšenou náchylnosťou na choroby.
 15. Kryptorchonizmus - jeden alebo oba semenníky nevystúpia z tela von a ostávajú tak ukryté vnútri. Približne 3 % chlapcov má tento problém a môže spôsobiť neplodnosť, rovnako ako rôzne reprodukčné poruchy, ak sa nelieči okamžite. Ochorenie je bežnejšie u detí s incestnými vzťahmi.

Zdroj: https://topdesat.sk/geneticke-mutacie-incest/

HIV

Vírus nedostatku ľudskej imunity (human immunodeficiency virus, HIV) ničí imunitný systém tak, že napáda a ničí pomocné T-lymfocyty, čo sú pamäťové bunky. Človek zomrie na choroby ktoré by inak nemal, napríklad infekcie alebo rakoviny. Bez liečby človek prežije asi 10 rokov. Prenáša sa pri pohlavnom styku, pri kontakte s krvou, spermou, vaginálnymi tekutinami, materským mliekom, očkovaním. Zničí ho teplota nad 60 °C a bežné dezinfekčné prostriedky.

Liečba

Cieľom liečby je znížiť množstvo vírusu a tým obmedziť jeho mutácie odolné voči liekom, a možnosť nákazy partnerov. Preto je potrebné brať trojkombináciu liekov - dva nukleozidové analógy a jeden nenukleozidový analóg, alebo inhibítor proteázy. Lieky treba brať pravidelne v predpísaných častiach dňa a noci. Ak sa liečebný postup dodržuje, pacient žije zdravý, a rezistencia nastane asi po 10 rokoch. Potom sa berie iná kombinácia liekov. Súčasný výskum sa zameriava na dávkovanie a sekvenciie dávok, aby bola rezistencia pod kontrolou.

Lieky môžu mať vážne vedľajšie účinky, a sú drahé. Nedodržiavanie liečebného postupu môže byť dôvodom vzniku rezidencie. Ak je HIV odolné voči 3-kombináciám, pacient môže brať kombináciu viac liekov, alebo vyššie dávky, čo zhoršuje nežiadúce účinky a zväčší náklady. Inou možnosťou je brať len 1 alebo 2 antiretrovirálne lieky, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Rakovina

Rakovina je vírusové ochorenie, spôsobené špecifickým typom DNA vírusov, polyoma-vírusov, ktoré svoj genofond kopírujú do DNA napadnutej bunky. Do podobnej skupiny patrí HIV vírus. V minulosti bolo 60 - 90% vakcín, napríklad proti obrne, kontaminovaných vírusom SV40, ktorý je podozrivý ako príčina rakoviny.

Je známych viac ako 100 onkovírusov (spôsobujúcich rakovinu). Majú odlišné prejavy. Existujú nezhubné nádory, zhubné ohraničené nádory, metsastázy, agresívne neohraničené nádory prerastajúce do okolitých tkanív... Typ nádoru sa zisťuje napríklad z vyoperovaného nádoru, alebo odobraním vzorky z nádoru pred operáciou.

Nákaza najčastejšie pretrváva v podobe bezpríznakovej infekcie. Rakovina prepukne, ak je imunitný systém silne oslabený, napríklad otravou, stresom, inou dlhodobou chorobou, starobou. Takzvané rakovinotvorné látky, podobne ako rádioaktívne žiarenie, majú veľký vplyv na fungovanie imunity. Pravdepodobnosť vypuknutia rakoviny zvyšuje aj väčšie množstvo prijímaných rakovinotvorných vírusov, napríklad z očkovania.

Vírusy boli vždy medzi ľuďmi rozšírené, ale mladí a zdraví sú voči ním odolní vďaka fungujúcemu imunitnému systému. Imunita má veľa stratégií, ako s rakovinovými bunkami bojovať: cielenou likvidáciou pomocou bielych krviniek, ovplyvňovaním prísunu živín a krvi k rakovinovému nádoru atď.

Ako prevencia rakoviny je vitamín D3 (opaľovanie sa), a celkovo zdravý život. Ak vypukne rakovina, telo sa už nevie proti rakovine brániť, a treba mu pomôcť. Možno použiť cielenú chemoterapiu pomocou vitamínu B17, ktorá ničí len nádor a neškodí ľudskému telu. Obyčajná chemoterapia, napríklad yperit, ničí všetko, tá silnejšia aj kostnú dreň. To vedie k ďalšiemu zoslabeniu imunity, a podľahnutiu rakovine o pár rokov.

Rakovina sa zvykne o niekoľko rokov vrátiť. Môže sa to zas vyriešiť cielenou chemoterapiou B17. Dlhodobejšie riešenie je odstránenie príčiny, posilniť imunitu. Napríklad odstrániť jedy z tela, zlepši výživu, vyhýbať sa stresom.

Liečba a prevencia vitamínom D3

Vitamín D3 sa tvorí v koži pri opaľovaní pôsobením slnečného ultrafialového žiarenia štiepením derivátu cholesterolu. Ľudské telo vie vyrobiť 10.000–12.000 IU = 2,5-3 mg (1 mg zodpovedá 4000 IU) pri 30 minútovom letnom opaľovaní. Svetlá pleť sa má opaľovať 10-15 minút aby sa nespálila, pričom vytvorí dostatok D3. Čím je pleť tmavšia, tým je lepšie chránená pre UV žiarením, ale tým aj dlhšie vyrába D3. Zásoba vitamínu D z letného opaľovania stačí na 2 – 4 mesiace. Od 40° zemepisnej šírky je v zime nedostatok UV B žiarenia. UV A žiarenie opáli pleť do hneda, ale netvorí vitamín D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D. Niektoré očkovacie látky blokujú tvorbu vitamínu D.

V zime sú zdrojom D3 ryby (olej z rybej pečene [treska, platýz], sleď, sardinka, losos), menej ho je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Rastlinnými zdrojmi sú opálené (hnedé) huby, napríklad vysušené na slnku, ďalej kvasnice, kakao, kokos, datle alebo rastlinné tuky a oleje, či obilniny umelo obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch. Pri varení sa vitamín D3 znehodnocuje.

Vitamín D3 možno kúpiť ako potravinový doplnok (kvapky, guličky).

Účinky D3: hustota kostí a zdravie chrupu, imunitný systém, antikarcinogénne, lieči niektoré choroby kože (psoriáza), zvýšené dávky sú potrebné v tehotenstve, pri dojčení, v detstve a puberte. Odhaduje za zníženie výskytu rakoviny o 75 % pri dostatočnom príjme vitamínu D3. Niektoré mechanizmy protirakovinových účinkov D3 sú:

 • Inhibuje zastavenie G1/G0 buneného cyklu.
 • Stimuluje apoptózu.
 • Stimuluje diferenciáciu.
 • Reguluje tumorovou supresiu / onkogenézu.
 • Reguluje rastový faktor alebo receptory.
 • Je anti-angiogenický.
 • Inhibuje inváziu a metastáziu.
 • Je protizápalový, aj ako ochrana proti chemoterapii.

Zdroje:

Liečba vitamínom B17

Vitamin B17 lieči všetky typy rakoviny. Nemá škodlivé vedľajšie účinky. Bežná chemoterapia (yperit) ničí celé telo a imunitný systém, zatiaľ čo B17 ničí len rakovinové bunky. B17 sa predáva aj pod názvom laetril a pichá sa do žily

B17 sa vyskytuje na severnej pologuli vo všetkom ovocí okrem citrusov. Najviac ho je v jadrách ovocia ako marhule, broskyne, čerešne, slivky, jablká. V jadrách marhúľ tvorí 2 % hmotnosti. Veľa ho obsahuje aj proso, pohánka, makadamové orechy, bambusové výhonky, fazule mungo, limské fazule, niektoré druhy hrachu, plody bazy čiernej. Obsah B17 v potravinách silne kolíše, aj o 100-ky percent. Ovocie musí byť pestované šetrne a nesmie byť priemyselne spracovávané.

B17 sa skladá z jednej molekuly hydrogenkyanidu (kyselina kanovodíková) a benzaldehydu (analgetikum) a dvoch molekúl glukózy. Vitamín je teda zložený z dvoch silných jedov, ktoré môžu mať smrtiace účinky, ale ich kombinácia v B17 je stabilná, chemicky neaktívna, nejedovatá. Môžu ho rozložiť iba enzým betaglukóza. Tento enzým je prítomný v celom tele, ale v miestach kde sú rakovinové bunky je v obrovskom množstve. Betaglukóza rozštiepi B17 v oblasti napadnutej rakovinou. Obe jedovaté látky sa sinergicky spoja a vytvoria 4-krát silnejší jed ako obe substancie v oddelenom stave. Vďaka selektivite nastane v rakovinovej bunke chemická smrť. Opačne pôsobí enzým rhodanesa, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele všade v malom množstve, okrem miest napadnutých rakovinou. Detoxikuje kyselinu kyanovodíkovú a oxiduje skupinu benzaldehydu. Vzniká neškodný thyokyanát a kyselina benzoová, ktoré sa vyplavia obličkami. To znamená že sa B17 zameria iba na miesta napadnuté rakovinou a nie na zdravé tkanivo.

Vitamin B17 v čistej forme zvanej Laetril nieje jedovatý a samovolné vylučovanie kyanidu nehrozí ani pri vysokých dávkách (až do 9 g denne) podaných do žíly. Vtedy je však potrebné pacientovi súčasne podávať aj zinok, ktorý slúži ako nosič vitamínu B17 a vitamín C, ktorý podporuje jeho účinok. Tiež každodenný prísun v miligramoch je veľmi jednoducho kontrolovateľný. Doporučuje sa denná preventívna dávka 50 až 200 mg pre každého, kto ešte rakovinou nemali a ani sa nevyskytla v jeho rodine. Pacienti, ktorí sa z rakoviny už vyliečili a osoby so zvýšeným rizikom ochorenia, by mali užívať 300 až 500 mg denne. POZOR! Vitamin B17 z prírodných zdrojov môže uvolniť hydrolýzou dopredu neznáme množstvo voľného kyanidu. Z tohoto dôvodu je nutné udržiavať dennú dávku pod hranicou prípadné toxicity, čo je napríklad 12 marhuľových jadier užitých v štyroch rozdělených dávkách, 3 jadrá každých 8 hodin. V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, voľný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se ďalej dostává do krvného obehu v nezměnenej forme.

Štatistika úspešnosti liečby v rôznych štádiách rakoviny:

 • neliečiteľné metastázy: B17: 15 %, klasické metódy: 0,03 %
 • ranné štádium rakoviny: B17: 85 %, klasické metódy: 1,5 až 18 %
 • prevencia: B17: 99.98 %. 0,02 % sú ľudia, ktorí boli dlhodobo v styku so silne rakovinotvornými látkami alebo radiácíou.

Príklady uskutočnenej liečby:

 • Neliečiteľný typ nádoru na ľadvinách veľlkosti vlašského orechu, depresie a strach zo smrti. Liečba 3 g Laetrilu denne v rozdelených dávkach, 6 jader sliviek albeo marhúľ každé 4 hodiny, kombinovaný enzýmový preparát, 4 g prírodného vitamínu C denne, štyri tablety vitamínu B15, prírodný vitamínový preparát, pol ananásu denne, tvrdá bezmäsová dieta. Následujúce týždne sa stav rapidne zlepšoval, hlavne psychicky. Chemoterapiu a rádioterapiu odmietol. Na snímku, ktorý následoval zhruba 8 týdňov po potvrdení nálezu, nebolo ani stopy po Grawitzovom nádore (zhubný nádor ľadviny). Živý po 6 rokoch, berie B17 denne.
 • Nádor na tvári veľkosti golfovej loptičky: 5 tabliet po 500 mg rozdelené do dávok, plus 3 marhuľové jadrá každých 5 hodín. Po 2 týždňoch sa nádor zmenšil a vznkol veľký otok, nádor začal mokvať a silne zapáchať. Ďalšie dni a týždne sa nádor zmenšoval a potom zmizol.

Zdroje:

Jedy

Bojové látky

Umelé sladidlá, aspartám, sacharin, cyklamát sodný, sú extrémne neurotoxické. Cyklamát sodný je v niektorých krajinách sveta priamo zakázaný, u nás sa bežne nachádza v diétnych Coca Colách. Aspartam (NutraSweet; E 951) spôsobuje otupenie pamäti, oslepnutie, rakovinu, epilepsiu, smrť. Nad 30 °C sa rozpadá na formaldehyd, metylalkohol, kyselinu mravenčiu, diketopiperazin a ďalší toxíny.

Glutamát sodný (tzv. zvýrazňovač chuti, E621) v údeninách. Je neurotoxický, spôsobuje tzv. excitoxicitu nervových buniek, čo je stav, kedy sú bunky vplyvom glutamátu nabudené k vysokej aktivite, v dôsledku ktorej následne odumrú. Niektorí ľudia reagujú na prítomnosť glutamátu v jedle v podobe bolenia hlavy, mnohí ľudia však jeho priamy prejav vôbec nepostrehnú.

dioxin, organofosfáty, thalium

Antibiotiká nenávratne poškodzujú mitochodnrie v bunke.

Florid sodný: Liek: vápnik v rozpustnej forme, napríklad chlorid vápenatý - sirup

Dráždivé látky: A) Lakrimátory: CS – tzv. „slzný plyn“, látka CR, kapsaicin (náplň tzv. „pepřového spreje“), CN (chloracetofenon), CA (brombenzylkyanid). B) Sternity: adamsit, clark I, clark II

Fosgén

Fosgén je jedovatý plyn bez zápachu. Reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkovej. Postihuje dýchacie cesty, dráždi oči a vlhkú pokožku.

Príznaky popálenia kyselinou môžu nastať až po niekoľkých hodinách. Koncentrácia od 10 ppm počas 30 až 60 minút môže spôsobiť smrť, koncentrácia 1-2 ppm spôsobuje slzenie. Kyselina môže spôsobiť trvalé poškodenia.

Následky závisia od množstva pôsobiacej kyseliny. Fázy otravy:

1. fáza: V krku cíti podráždenie, kašeľ, bolesť na hrudi, nevoľnosť a dýchavičnosť. V prípade, že expozícia v tejto fáze sa zastaví, všetky ťažkosti zmiznú bez následkov. Ale pri vyšších koncentráciách otrava môže nastať bez nástupu príznakov.

2. fáza: V druhej fáze sa obete zvyčajne cítia dobre. Táto latentná fáza môže trvať 1 až 24 hodín, v závislosti na koncentrácii, ktorá bola vystavená.

3. fáza: Dôjde k náhlemu zhoršeniu s dýchavičnosťou a ťažkým kašľom. Dochádza k tomu v dôsledku hromadenia tekutiny v pľúcach, ktoré môžu spôsobiť smrť zadusením. V prípade, že obeť zotaví, v dôsledku nedostatku kyslíka môže mať za následok poškodenie mozgu.

Sarín

Je nervovo-paralytický jed. Nevratne inhibuje enzým acetylcholínesteráza, ktorý zabezpečuje prenos impulzov medzi spojmi nervových buniek. Telo vyrobí nový enzým za niekoľko dní až týždňov.

Yperit

Yperit je skupina pľuzgierotvorných jedov.

VX

Jedná se o látku bez chuti a zápachu, která je za normálních okolností v kapalném stavu, ohřátím se mění v páru, je málo těkavý, proto zůstává dlouho v prostředí, kde je uvolněn. VX blokuje působení acetylcholinesterázy, což má za následek počáteční prudké kontrakce (stahy svalů), po kterých následuje trvalá kontrakce a paralýza všech svalů v těle včetně bránice, což způsobí smrt udušením.

První pomocí je odstranění zdroje jedu a odtažení postiženého od zdroje. Poté je důležité omytí pokožky v případě styku jedu s kůží, resp. podání atropinu při vdechnutí jedu. Dále se podávají injekce pralidoximu, který zabrání blokování acetylcholinesterázy.

Zdroje

 1. Otravy: http://www.priznaky-projevy.cz/otravy
 2. https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq...

Prírodné

Klobásový jed, butulotoxín, vytvárajú baktérie Clostridium botulinum v zle konzerovaných potravinách, napríklad údeniny, konzervy, nakladaná zelenina, huby v oleji... ktoré neprešli tepelnou úpravou nad 120 °C ktorá ničí tieto baktérie. Jed vzniká pri teplote okolo 30 C bez prístupu vzduchu. Smrteľná dávka je 1,3–2,1 ng/kg vnútrožilovo, 10–13 ng/kg pri nadýchnutí. Spôsobuje ochrnutie svalov a zastavenie dýchania. Liekom je bodliak + ďatelina. Obnova organizmu sa robí podávaním vitamínu C, D, a draslíku. Tepelnou úpravou nad 60 °C, napríklad varením alebo pečením, sa jed ničí. Dnes používaná chemická konzervácia prakticky vylučuje prežitie baktérií. Butulotoxín obsahuje geneticky upravená kukurica, uvoľňuje sa peľom a ten môže človek vdýchnuť. https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin

Peptidové jedy sa nachádzajú v jedovatých hubách. Významné sú amatoxíny, ktoré nepoškodí žalúdočná kyselina. Smrteľnú otravu dospelého človeka stačí zhruba 50 g muchotrávky zelenej v surovom stave, pričom jedna plodnica váži 30 až 40 gramov. Pre 50% pravdepodobnosť smrti, hodnota LD50, je 0,1 mg/kg na osobu, čo je 0,75 g/kg surovej huby.

Ťažké kovy

Ťažké kovy sú ortuť, olovo, arzén, kadmium, stroncium, urán, plutónium... Liečba sa robí cheláciou.

Ortuť má smrteľnú dávku LD50 5 ng/kg pre osobu.

Lieky

B17

Vitamin B17 lieči všetky typy rakoviny. Nemá škodlivé vedľajšie účinky. Bežná chemoterapia (yperit) ničí celé telo a imunitný systém, zatiaľ čo B17 ničí len rakovinové bunky. B17 sa predáva aj pod názvom laetril a pichá sa do žily

B17 sa vyskytuje na severnej pologuli vo všetkom ovocí okrem citrusov. Najviac ho je v jadrách ovocia ako marhule, broskyne, čerešne, slivky, jablká. V jadrách marhúľ tvorí 2 % hmotnosti. Veľa ho obsahuje aj proso, pohánka, makadamové orechy, bambusové výhonky, fazule mungo, limské fazule, niektoré druhy hrachu, plody bazy čiernej. Obsah B17 v potravinách silne kolíše, aj o 100-ky percent. Ovocie musí byť pestované šetrne a nesmie byť priemyselne spracovávané.

B17 sa skladá z jednej molekuly hydrogenkyanidu (kyselina kanovodíková) a benzaldehydu (analgetikum) a dvoch molekúl glukózy. Vitamín je teda zložený z dvoch silných jedov, ktoré môžu mať smrtiace účinky, ale ich kombinácia v B17 je stabilná, chemicky neaktívna, nejedovatá. Môžu ho rozložiť iba enzým betaglukóza. Tento enzým je prítomný v celom tele, ale v miestach kde sú rakovinové bunky je v obrovskom množstve. Betaglukóza rozštiepi B17 v oblasti napadnutej rakovinou. Obe jedovaté látky sa sinergicky spoja a vytvoria 4-krát silnejší jed ako obe substancie v oddelenom stave. Vďaka selektivite nastane v rakovinovej bunke chemická smrť. Opačne pôsobí enzým rhodanesa, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele všade v malom množstve, okrem miest napadnutých rakovinou. Detoxikuje kyselinu kyanovodíkovú a oxiduje skupinu benzaldehydu. Vzniká neškodný thyokyanát a kyselina benzoová, ktoré sa vyplavia obličkami. To znamená že sa B17 zameria iba na miesta napadnuté rakovinou a nie na zdravé tkanivo.

Vitamin B17 v čistej forme zvanej Laetril nieje jedovatý a samovolné vylučovanie kyanidu nehrozí ani pri vysokých dávkách (až do 9 g denne) podaných do žíly. Vtedy je však potrebné pacientovi súčasne podávať aj zinok, ktorý slúži ako nosič vitamínu B17 a vitamín C, ktorý podporuje jeho účinok. Tiež každodenný prísun v miligramoch je veľmi jednoducho kontrolovateľný. Doporučuje sa denná preventívna dávka 50 až 200 mg pre každého, kto ešte rakovinou nemali a ani sa nevyskytla v jeho rodine. Pacienti, ktorí sa z rakoviny už vyliečili a osoby so zvýšeným rizikom ochorenia, by mali užívať 300 až 500 mg denne. POZOR! Vitamin B17 z prírodných zdrojov môže uvolniť hydrolýzou dopredu neznáme množstvo voľného kyanidu. Z tohoto dôvodu je nutné udržiavať dennú dávku pod hranicou prípadné toxicity, čo je napríklad 12 marhuľových jadier užitých v štyroch rozdělených dávkách, 3 jadrá každých 8 hodin. V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, voľný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se ďalej dostává do krvného obehu v nezměnenej forme.

Štatistika úspešnosti liečby v rôznych štádiách rakoviny:

 • neliečiteľné metastázy: B17: 15 %, klasické metódy: 0,03 %
 • ranné štádium rakoviny: B17: 85 %, klasické metódy: 1,5 až 18 %
 • prevencia: B17: 99.98 %. 0,02 % sú ľudia, ktorí boli dlhodobo v styku so silne rakovinotvornými látkami alebo radiácíou.

Príklady uskutočnenej liečby:

 • Neliečiteľný typ nádoru na ľadvinách veľlkosti vlašského orechu, depresie a strach zo smrti. Liečba 3 g Laetrilu denne v rozdelených dávkach, 6 jader sliviek albeo marhúľ každé 4 hodiny, kombinovaný enzýmový preparát, 4 g prírodného vitamínu C denne, štyri tablety vitamínu B15, prírodný vitamínový preparát, pol ananásu denne, tvrdá bezmäsová dieta. Následujúce týždne sa stav rapidne zlepšoval, hlavne psychicky. Chemoterapiu a rádioterapiu odmietol. Na snímku, ktorý následoval zhruba 8 týdňov po potvrdení nálezu, nebolo ani stopy po Grawitzovom nádore (zhubný nádor ľadviny). Živý po 6 rokoch, berie B17 denne.
 • Nádor na tvári veľkosti golfovej loptičky: 5 tabliet po 500 mg rozdelené do dávok, plus 3 marhuľové jadrá každých 5 hodín. Po 2 týždňoch sa nádor zmenšil a vznkol veľký otok, nádor začal mokvať a silne zapáchať. Ďalšie dni a týždne sa nádor zmenšoval a potom zmizol.

Zdroje:

Betulin

Vrchná brezová kôra obsahuje do 30 % hmotnostných betulín a betulínovú kyselinu, ktoré sú antivirálne (HIV, chrípky), antimikrobiálne a silne protirakovinové. V krémoch je na exémy a kožné rakoviny. Účinné množstvo sa nedá kúpiť, ale dá sa ľahko vyrobiť doma. Betulin je alkoholorozpustný/tukorozpustný, betulinická kyselina čiastočne aj vodorozpustná. Výluh z vrchnej bielej brezovej kôry, napr. 1 diel vrchnej kôry a 3 diely čistého etylalkoholu dá výluh okolo 2,5 az 7,5% betulínu (priemer 4-5%), podľa druhu brezy a obsahu betulinu v jej kôre. Liečebná dávka je 1 gram rozdelený do 3 dávok za deň. 1 polievková lyžica suchého výluhu obsahuje asi 0,3 - 0,4 g betulínu. Výluh obsahuje aj trpké taniny, ktoré sfarbujú prášok do hneda. Prášok chutí dobre ak je priemiešaný do pohára mlieka.

PrílohaVeľkosť
breza.jpg52.54 KB

Chelátory

Chelácia je vyvedenie ťažých kovo z tela pomocou chemických zlúčenín zvaných chelátory. Ťažké kovy sa vylúčia močom (rozpustné vo vode) alebo stolicou (žlč, rozpustné v tukoch). Afinita je prioritná schopnosť viazať sa s kovmi. Ak sa v roztoku nachádzajú rôzne kovy, chelátor sa viaže najprv s kovmi, ktoré majú vyššiu afinitu. Ak chelátor zreagoval s kovom s nižšou afinitou a stretne sa s atómom kovu s vyššou afinitou, tieto kovy si vymenia miesto. Akýmkoľvek chelátorom nemožno odstrániť akýkoľvek kov z tela. Cheláciu podporuje teplo.

Chelátory:

 • EDTA
  • klesajúci rad afinity: Fe3+ , Hg2+ , Al2+ , Ni2+ , Pb2+ , Co2+ , Fe2+ , Zn2+ , Cd2+ , Mn2+ , Mg2+ , Ca2+
  • odporúčaná dávka: 250 mg pre dospelého, viac ako 3 g/deň môže poškodiť obličky, pre deti 2,5 mg na 1 kg hmotnosti
  • účinok: za 1 deň
  • odporúčania: nalačno alebo s jedlom
  • liečba: 1 dávka denne, každý druhý deň, maximálne 3 x do týždňa, keď začnú bolieť kĺby treba prestať brať EDTA dokial prestanú bolieť, za pár mesiacov
 • DMSA
  • klesajúci rad afinity: Pb, Fe, Hg, Cd, As, Bi, Sn, Ni
  • odporúčaná dávka: 100 mg pre dospelého, pre deti staršie ako 3 roky 1-2 mg na 1 kg hmotnosti
  • účinok: za 4 hodiny
  • odporúčania: nalačno najskôr hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, zapiť vodou a o pár hodín vypiť pár pohárov vody, aby bol moč riedky, pretože v hustom kyslom moči sa rozkladá a hrozí zamorenie močového mechúra a neskôr jeho bolesti a potrebu stále močiť, odmorenie mechúra sa robí ďalšou dávkou DMSA. Funguje aj spolu s jedlom, ale slabšie.
  • liečba: závisí od stupňa otravy. Opakovať: 1 dávka denne po dobu 2 týždňov, potom 1 týždeň prestávka. Vyliečenie po niekoľkých rokoch.
 • flavonoidy - sú chelátory v rastlinách. Majú za úlohu zachytiť kovy z pôdy, a dajú sa použiť aj na liečenie.. Sú to zlúčeniny odvodené od polyfenolov, resp. heterocyklov flavonu. Obvykle sú to farbivá. Je známych viac ako 20 000 flavonoidov. Rastliny môžu obsahovať rôzne flavonoidy, a ich liečivý účinok sa sčítava vo forme percenta liečivej dávky. Príklad flavonoidov:
  • Antokyanín E163 je prírodné farbivo, má červenú farbu v kyslých plochoch, modrú v zásaditých. Dostatok ho je v borievkach, ostružinách, čiernych ríbezliach, červenej kapuste, červenej repe, višniach, menej v čerešniach, jablkách... Účinná dávka je 200 mg, ktorá sa nachádza v 100 gramoch čučoriedok, 170 gramoch čierneho hrozna, 300 g červenej repy, 500 g jahôd alebo malín.
  • Kurkumín E100 je žlté farbivo, nachádza sa vo vegete. Rozpúšťa sa v tukoch, nerozpúšťa sa vo vode. Rozpadáva sa v črevách a pri pečení. Treba ho treba brať spolu s piperínom, ktorý je v pepri, ktorý zabráni jeho rozpadu na niekoľko hodín.
  • Beta-karotén je žlté farbivo, nachádza sa napríklad v paprike, mrkve, cukinách. Účinná dávka 200 mg je v 10 kg mrkvy, 10 kg papriky, 1 kg sušenej papriky.
  • Lykopén je červené farbivo v paradajkách. Je 10 x účinnejší ako beta-karotén. Účinnú dávku 20 mg obsahuje 1 kg paradajok alebo 100 g pretlaku.
  • Pektín sa nachádza v ovocí (jablká, slivky, citrusy) a zelenine (mrkva, zemiaky). V priebehu trávenia sa pektín mení na kyselinu galakturonovú, ktorá má schopnosť viazať niektoré ťažké kovy a vytvárať s nimi nerozpustné soli, ktoré sa vylučujú z organizmu stolicou. Takto zabraňuje vstrebávaniu a reabsorbcii ťažkých kovov v čreve. Nezrelé plody obsahujú viac pektínu. Napríklad 1 kg jabĺk obsahuje 15 g pektínu, na prevenciu stačí zjesť 2 jablká denne, pri silnejšj otrave treba 1 kg jabĺk denne, lepšie je piť jablkovú šťavu. http://www.fresh-fit.sk/ovocne-stavy/jablkova-stava/ .
  • Quercetin sa nachádza napríklad v: jablká, cesnak, cibuľa, farebné ovocné šupky, červené hrozno, čierne ríbezle a plody čiernej bazy.
  • Alicín vzniká po rozdrvení cesnaku v reakcii s kyslíkom, celý cesnak nesmrdí. Alicín vytrháva škodlivé kovy z väzieb v tele, je to chelátor, avšak nestabilný, v tele sa rozpadáva. Môže dočasne zhoršiť zdravotný stav. Pre úspešnú liečbu ho treba kombinovať so stabilným chelátorom.
  • EGCG sa nachádza sa v čaji. Čím je čaj viac oxidovaný (fermentovaný) tým je menej účinný. Najúčinnejší je biely čaj, menej účinný zelený a neúčinný hnedý čaj.
  • Triptofan zvyšuje hladinu tzv. hormónu dobrej nálady mozgu - serotonínu. Nachádza sa v kakau. Čokoláda obsahuje aj fenylethylamín, patriaci do kategórie povzbudzujúcich prostriedkov. Jeho prítomnosť napomáha zvyšovať aktivitu tých častí mozgu, ktoré kontrolujú našu schopnosť sústrediť sa. Toto prekrvenie aj spomaľuje starnutie mozgu.
  • Artemisinin ACT
  • Bromelín je enzým v ananásoch. Tepelná úprava enzym zničí. http://www.kamilo-culinaria.cz/2009/05/01/ananas/lang/cs/
  • Menthol je v mäte piepornej.
  • Glukozinolát - kareláb, ružičkový kel (240 mg/100 g)
  • Kyselina jablčná Dosť kyseliny jablčnej je v kyslých jablkách, plánkach. Je to slabý chelátor, vhodný len pri otrave olovom.
 • EPA a EDA sú nenasýtené masté kyseliny v rybom oleji.
 • Selén - je prvok ktorý sa viaže so škodlivými kovmi za vzniku skoro neškodnej látky. Čistý selén je v účinných dávkach sám o sebe jedovatý, preto ho možno prijímať len bezpečne viazaný, napríklad na cisteín v selénových kvasnisiach. Účinná dávka je 2 mg pár krát za týždeň. Selén je v tele súčasťou enzýmu glutatiónperoxidázy, chrániaceho telesné tkanivá pred poškodením voľnými radikálmi. Bez selénu by ľudský organizmus nerástol a nerozmnožoval sa, pečeň by neplnila svoju funkciu a netvorili by sa ani dôležité hormóny.
 • Laktoferín je bielkovina v mlieku (glykoproteín) typu chelátor. Kravské mlieko ho obsahuje 200 mg na 1 liter, materské alebo ovčie 10x viac. Rovnaké množstvo je aj v srvátke alebo žinčici.

D3

Vitamín D3 sa tvorí v koži pri opaľovaní pôsobením slnečného ultrafialového žiarenia štiepením derivátu cholesterolu. Ľudské telo vie vyrobiť 10.000–12.000 IU = 2,5-3 mg (1 mg zodpovedá 4000 IU) pri 30 minútovom letnom opaľovaní. Svetlá pleť sa má opaľovať 10-15 minút aby sa nespálila, pričom vytvorí dostatok D3. Čím je pleť tmavšia, tým je lepšie chránená pre UV žiarením, ale tým aj dlhšie vyrába D3. Zásoba vitamínu D z letného opaľovania stačí na 2 – 4 mesiace. Od 40° zemepisnej šírky je v zime nedostatok UV B žiarenia. UV A žiarenie opáli pleť do hneda, ale netvorí vitamín D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D. Niektoré očkovacie látky blokujú tvorbu vitamínu D.

V zime sú zdrojom D3 ryby (olej z rybej pečene [treska, platýz], sleď, sardinka, losos), menej ho je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Rastlinnými zdrojmi sú opálené (hnedé) huby, napríklad vysušené na slnku, ďalej kvasnice, kakao, kokos, datle alebo rastlinné tuky a oleje, či obilniny umelo obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch. Pri varení sa vitamín D3 znehodnocuje.

Vitamín D3 možno kúpiť ako potravinový doplnok (kvapky, guličky).

Účinky D3: hustota kostí a zdravie chrupu, imunitný systém, antikarcinogénne, lieči niektoré choroby kože (psoriáza), zvýšené dávky sú potrebné v tehotenstve, pri dojčení, v detstve a puberte. Odhaduje za zníženie výskytu rakoviny o 75 % pri dostatočnom príjme vitamínu D3. Niektoré mechanizmy protirakovinových účinkov D3 sú:

 • Inhibuje zastavenie G1/G0 buneného cyklu.
 • Stimuluje apoptózu.
 • Stimuluje diferenciáciu.
 • Reguluje tumorovou supresiu / onkogenézu.
 • Reguluje rastový faktor alebo receptory.
 • Je anti-angiogenický.
 • Inhibuje inváziu a metastáziu.
 • Je protizápalový, aj ako ochrana proti chemoterapii.

Zdroje:

Škodlivé účinky

Antibiotiká ničia prospešné baktérie v črevách a poškodzujú organizmus. Fluorochinolóny, napríklad Ciprofloxacín, ničia DNA mitochondrií, čo sú energetické stanice v bunkách nášho tela. https://www.hlavnespravy.sk/vedci-uviedli-aky-genom-antibiotik-skodlivy/...

Murovacie zmesy - domáca príprava

Betón

Zloženie 1 m3 hotového betónu:

 • 1,4 m3 vhodného kameniva z tvrdej horniny, napríklad betonárska žula 0/22 alebo 0/32,
 • minimálne 240 kg pre železobetón, alebo 200 kg pre obyčajný betón, vhodného cementu, napríklad CEM II/B-S 32,5 R
 • pitná voda, množstvo len toľko aby bol betón tekutý, maximálne 15 litrov (vrátane vlhkosti v štrku) na 25 kg vreco cementu, viď vodný súčiniteľ.

Potrebné činnosti:

 • Najprv do miešačky nahádzať pár lopát štrku, trochu vody a nasypať polovicu cementu, miešať dokiaľ nevznikne cementové mlieko, potom do zapnutej miešačky lopatou prihadzovať štrk a zvyšok cementu.
 • Dostatočne dlho miešať, orientačne 3 minúty v miešačke, aby v betóne neboli hrudy piesku alebo cementu
 • Po uložení treba betón zhutniť. Vodotesný a mrazuvzdorný betón treba vybrovať v debnení kým unikajú bublinky. Pri zalievaní strateného betónové debnenia stačí napichovanie násadou od lopaty, aby sa sa celý priestor vyplnili betónom. Železobetónová doska vo vnútri domu sa dostatočne zhutní poskákaním po výstuži..
 • Kým betón nestvrdne (v lete 1 deň), treba ho ošetriť proti poškodeniu: proti vysušeniu od tepla a vetra polievaním vodou 1x za hodinu, počas búrky proti vyplaveniu položením fólie.
 • Vývoj pevnosti betónu: V lete ho obvykle môžno po týždni zaťažiť, znakom je zbelenie betónu. Po dvoch týždňoch možno oddebniť, a neolámu sa rohy.

Pevnosť a vodotesnosť betónu možno zvýšiť:

Murovacia malta

 • 6 objemových dielov piesku 0/4
 • 1 objemový diel hydrátu vápna
 • 1 objemový diel cementu

Hrubá omietka

  1 miešačka 100 litrov:
 • vápencový piesok 0/2
 • 1/3 mechu cementu (1/3 z 25 kg)
 • 1 vrece hydrátu vápna (25 kg)
 • Do zapnutej miešačky psotupne pridávať na jednej lopate piesok, vápnu aj cement, a dolievať vodu.

Jemná omietka

 • 4 objemové diely piesku 0/ 0,5 alebo 0/1
 • 1,5 dielu vápna
 • 0,5 objemového dielu cemenu

Vonkajšia omietka - brizolit

 • 3 objemové diely piesku
 • 2 objemové diely haseného vápna (CaO, nie hydrát)
 • 1 objemový diel cementu

Cementové liepidlo

 • jemný piesok
 • cement
 • vápno

Poznámky:

2. Objem miešačky, dávkovanie zložiek

Miešačky sa obvykle počítajú na fúriky. 1 fúrik je orientačne 40 litrov. 2-fúriková miešačka vyrobí 80 litrov betónu, 4-fúriková 160 litrov, 6-fúriková 240 litrov. Predajcovia udávajú aj geometrický objem miešačky. Objem vyrobeného betónu je menší ako geometrický objem, pretože miešačka je pri miešaní trochu naklonená.

Dávkovanie cementu vychádza 1 vreco 25 kg cementu na 2 fúriky betónu. Pretože 2 x 40 litrov = 80 litrov ... 0,08 m3 x 300 kg = 24 kg.

Množstvo vody si treba vyskúšať, pretože vlhkosť štrku sa dosť mení počas dňa, po silnom daždi je iná ako po niekoľkých hodinách horúčav. Orientačne 5 litrov na fúrik.

Pre odvoz kameniva niekedy treba vedieť objemovú hmotnosť sypaného kameniva http://www.tkaclubomir.sk/predaj-strkopiesku.html . Napríklad pre 0/22 : 1 700 kg/m3, 16/32 : 1 600 kg/m3.

3. Nakladanie do miešačky

Nalejeme do miešačky vodu, pridáme pár lopát štrku, nasypeme cement, a zapneme miešačku kým vznikne cementové mlieko, potom dohádžeme zbytok štrku. Znovu zapneme miešačku kým nevznikne dobrý betón. Pri štrku 0/22 je to pár minút, pri 0/32 je to aj 15 minút.

Štrk pomáha premiešať cement s vodou. Ak by sa cement vysypal rovno na dno miešačky, prilepil by sa a šiel by ťažko dolu. Ak by sa hustejší betón prilepil na dno miešačky, čo sa stáva pri štrku 0/32, treba do miešačky naliať vodu, natočiť ju trochu šikmo a pár minút nechať pustenú. Potom možno do tejto vody robiť ďalší betón.

4. Nárast pevnosti cementu

Nárast pevnosti cementu 32,5 pri izbovej teplote (v lete):

Zdroj: http://www.pcla.sk/index.php?doc=23

5. Pevnosť ľadu

0 ˚C ... 10 MPa
-22 ˚C ... 210 MPa (to je maximum)

Zdroj: http://www.google.sk/url?q=http://www.gymbosak.sk/MOJE%2520MESTO/projekt...

6. Vodný súčiniteľ

Vodný súčiniteľ je pomer objemu vody k hmotnosti cementu. Závislosť pevnosti betónu na vodnom súčiniteli a pevnosti cementu podľa Walza:

Zdroj: Beton (příručka technologa)

7. Geopolyméry

Geopolymér je trojrozmerná hlinitokremičitanová sieť. Dá sa vyrobiť akýkoľvek umelý kameň nerozoznateľný od prírodného vlastnosťami a vzhľadom. Umelý kameň môže mať oproti betónu vyššiu pevnosť, životnosť, odolnosť voči kyselinám a mrazuvzdornosť. Tisíce rokov stoja pyramídy, polovica Jeruzalema, Panteón v Taliansku. Ak by boli z cementového betónu, už by nestáli.

ukážky výroby: betónová Giza: http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4 , v laboratóriu: https://www.youtube.com/watch?v=PQZx7PSol1E

študijné materiály: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1... , http://www.geopolymery.eu/zajimave-odkazy/ , http://www.geopolymer.org/ .

Zloženie POP betónu:

 1. kamenivo
 2. popolček
 3. vodné sklo - sodné
 4. NaOH
 5. Ca(OH)2
 6. plastifikátor
 7. prevzdušňovadlo

7. Linky

 1. komfort vďaka tepelnej zotrvačnosti betónu: http://www.veronica.cz/?id=185
 2. základy z penoskla a betónovej dosky: http://www.ecozaklady.sk/vyhody-ecozakladovej-dosky.html
 3. 8. Výroba surovín

  1. domáca výroba románskeho cementu:
PrílohaVeľkosť
VodnySucinitelPevnostBetonu.png70.84 KB
CEM_214.jpg136.27 KB

Cement

Druhy

Zdrojový obrázok: DruhyCementu.odg

Označenie

Zdrojový obrázok: OznacovanieCementu.odg

Podľa zloženia:

 • CEM I - portlandský cement
 • CEM II - portlandský cement zmesový
 • CEM III - vysokopecný cement
 • CEM IV - pucolánový cement (u nás sa neváraba)
 • CEM V - zmesový cement

Podľa množstva prímesí:

 • A - 6 až 20%
 • B - 21 až 35%

Podľa konkrétnych druhov prímesí:

 • K - slinok
 • S - vysokopecná struska
 • D - kremičitý úlet
 • P - prírodné pucolány
 • V - kremičité popolčeky
 • W - vápenaté popolčeky
 • T - kalcinovaná bridlica
 • LL, L - vápence

Podľa väznosti (pevnosti) po 28 dňoch, číslo má jednotku v MPa:

 • 32,5,
 • 42,5
 • 52,5

Podľa rýchlosti vývoja počiatočnej pevností:

 • N - normálny
 • R - rýchly
 • L - pomalý

Použitie

CEM I

Základné vlastnosti jednozložkového portlandského cementu môžu výrobcovia ovplyvňovať pridaním rôznych prímesí. Portlandský cement (CEM I) má relatívne strmý nárast začiatočnej pevnosti v tlaku (môžeme ho použiť na prvky, ktoré treba rýchlo oddebniť). Rýchly hydratačný proces, pri ktorom sa uvoľňuje veľké množstvo hydratačného tepla, využijeme na betónovanie pri nízkych teplotách (do 5 °C) a hodí sa skôr na budovanie tenkostenných konštrukcií. Na betónovanie pri teplotách pod 0 °C môžeme použiť portlandský cement triedy 42,5 alebo 52,5 s vysokou začiatočnou pevnosťou (teda CEM I 42,5 R alebo 52,5 R).

CEM II

Portlandský struskový cement (CEM II/A-S, CEM II/B-S) má zvýšenú odolnosť proti agresívnemu prostrediu a pomalšie hydratuje, takže ho využijeme na masívne základové konštrukcie a betónovanie v lete. V prvom týždni zrenia musíme betón z tohto cementu udržiavať vlhký – v suchu má sklon zmrašťovať sa.

Portlandský cement s kremičitým úletom (CEM II/A-D) má zvýšenú pevnosť v ťahu, takže ho môžeme použiť na konštrukcie, ktoré sú okrem tlaku namáhané aj ťahom.

Portlandský puzolánový cement (CEM II/A-P až CEM II/B-Q) sa vyrába v nízkej pevnostnej triede. Puzolán zvyšuje odolnosť proti uhličitanovým a odpadovým vodám a uľahčuje prípravu vodotesného betónu.

Portlandský popolčekový cement (CEM II/A-V až CEM II/B-W) sa vyznačuje dobrou spracovateľnosťou. Využíva sa napríklad na stavby priehrad.

Portlandský cement s kalcinovanou bridlicou (CEM II/A-T, CEM II/B-T) využijeme na prípravu injektážnych hmôt.

Portlandský cement s vápencom (CEM II/A-L, CEM II/B-L) je vhodný na mechanicky menej namáhané povrchy, napr. v potravinárskom priemysle či v zdravotníctve.

Portlandský zmesný cement (CEM II/A-M, CEM II/B-M), v ktorom sa kombinujú rôzne neslinkové zložky, si môžeme zaobstarať v prípade, že chceme predovšetkým finančne menej nákladné spojivo.

CEM III

Vysokopecný cement (CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C) je charakteristický pomalým nárastom pevnosti, malým vývinom hydratačného tepla a vysokou odolnosťou proti agresívnemu prostrediu. Typ B môžeme použiť aj na stavebné konštrukcie vystavené síranovým vodám. Typ C zasa využijeme na prípravu žiaruvzdorného betónu. V priemysle sa uplatňuje napr. pri betónovaní konštrukcií pred kotlami a pecami a na výstavbu ochranných konštrukcií proti žiaru. Môžeme ho použiť na masívne konštrukcie aj v horúcom lete, ale pevnostne dosahuje len nižšie triedy.

CEM IV

Puzolánový cement (CEM IV/A, CEM IV/B) má predĺžený čas nárastu pevnosti. Dobre odoláva uhličitanovým a slatinným vodám. Je vhodný do mokrého prostredia a znáša aj morskú vodu.

CEM V

Zmesový cement (CEM V/A, CEM V/B) je pevnostne najslabší. Môžeme ho využiť na nenáročné podlahy a potery.

Špeciálne kremičitanové cementy

Okrem základných druhov CEM I až CEM V môžu cementárne ponúkať aj rad špeciálnych cementov podľa svojho výrobného predpisu (podnikových noriem). Na špeciálne sanačné práce sa nám zídu napríklad rýchlotuhnúce, tamponážne alebo tesniace cementy, ktoré majú začiatok tuhnutia kratší ako 30 minút a koniec tuhnutia do 6 hodín. Existujú aj kremičitanové cementy, ktoré úplne stuhnú za 8 minút. Pri vysokých nárokoch na odolnosť voči síranovej korózii môžeme okrem cementov CEM III/B, resp. CEM III/C, použiť aj špeciálny síranovzdorný cement. Podľa podnikových noriem sa v súčasnosti vyrábajú aj špeciálne cestné cementy. Betóny pripravené z týchto cementov majú veľmi malú zmraštiteľnosť, väčší modul pružnosti, veľkú odolnosť proti poveternostným vplyvom, proti oderu a sú mrazuvzdorné. Na odlievanie betónových výrobkov a prefabrikátov sa často využíva biely cement vyrobený zo suroviny s obsahom zlúčenín železa a farebné cementy vyrobené zo slinku bieleho cementu s pridaním farebných pigmentov počas mletia.

Cement na murovanie

Cementy pevnostných tried nižších ako 32,5 sú špecifikované v samostatnej norme a používajú sa predovšetkým na murovanie. Okrem portlandského slinku obsahujú aj ďalšie hydraulické prímesi, napríklad hydraulické či vzdušné vápno. Cementy na murovanie označujeme MC (z ang. masonry cements). Podľa normy sa vyrábajú v troch pevnostných triedach – MC 5, MC 12,5 a MC 22,5.

Skladovanie

V domácej praxi sa stretávame predovšetkým s cementom predávaným vo vreciach. Ak plánujeme rozsiahlejšie betonárske práce a zabezpečíme si väčšie množstvo cementu, musíme ho uskladniť tak, aby bol chránený pred poveternostnými podmienkami, najmä pred zrážkami. Pri dlhodobom skladovaní spôsobí čiastočnú hydratáciu a karbonizáciu cementu aj vzdušná vlhkosť a oxid uhličitý. Po troch mesiacoch klesá pevnosť riadne skladovaného cementu asi o 10 až 20 %, po šiestich mesiacoch o 20 až 30 %. Hydratáciou a karbonizáciou sa v skladovanom cemente vytvárajú pelety. Ak sa dajú ľahko rozdrobiť prstami, je pravdepodobné, že pevnostný pokles nepresahuje 10 %. Bez osobitnej úpravy môžeme všetky druhy cementu na všeobecné použitie skladovať najdlhšie tri mesiace. Dlhšiemu skladovaniu je prispôsobený tzv. hydrofobizovaný cement, ktorý sa vyrába mletím s látkou odpudzujúcou vlhkosť. Aj zanedbateľná prísada (asi 0,5 %) hydrofóbnej látky nám umožní skladovať cement až 9 mesiacov.

Zdroje

 • Použitie: https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/cementy-na-pripravu-malt-a-betonov
 • druhy cementu: http://www.ebeton.cz/pojmy/druhy-cementu
 • normalizované označenie: http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni
PrílohaVeľkosť
OznacovanieCementu.svg25.21 KB
OznacovanieCementu.odg11.73 KB
DruhyCementu.odg15.81 KB
DruhyCementu.svg60.03 KB

Vhodné kamenivo

Tvarový index I sa vypočíta sa ako pomer medzi najdlhším rozmerom zrna a najmenším rozmerom zrna. Ak I < 3, zrná sú vhodné (guľatý tvar), ak I > 3, tak zrná sú nevhodné (ihlanovité a podobne) do betónu.

Krika zrnitosti vyjadruje hmotnostný podiel kameniva pod sitami. Štandardné sitá majú veľkosť v mm: 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 -32 - 63. Krivka A - je minimálny, B - optimálny, C - maximálny obsah. V ideálnom kamenive sú medzery medzi väčšími zrnami zaplněné zrnami menšími, potom ešte menšími atď. Ak krivka skutočného kameniva vybočuje z rozsahu medzi krivkami A a C, nemá vhodné zloženie do betónu. Hmotnostné zastúpenie pri miešaní frakcií možno vypočítať ako rozdiel hodnôt medzi sitami.

Zdrojové súbory: zrnitost32.ods, zrnitost32.odg

Zdroje:

PrílohaVeľkosť
zrnitost32.ods21.54 KB
zrinost32.odg25.11 KB
zrinost32.svg72.17 KB

Pedagogické zásady

V článku sú vymenované pedagogické zásady a spôsoby ich dosiahnutia. Uľahčia učiteľom príprav na vyučovanie. Príklady realizácie a zdôvodnenie je v pôvodnom dokumente , z ktorého som čerpal.

1. Primeranosť

 • formy a metódy prispôsobte možnostiam žiakov, napríklad mladší žiaci potrebujú kratšie vyučovanie a pestrejšie formy, starší majú rozvýjať aj abstraktné myslenie
 • nepreťažujte, ale na druhej strane dostatočne vyťažujte
 • sústreďte sa na základné učivo, nie na množstvo údajov

2. Individuálny prístup

 • rešpektujte individuálne rozdiely žiakov
 • prístup k žiakom je individuálny, výchova ale prebieha v kolektíve

3. Postupnosť

 • od blízkeho ku vzdialenému, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, od ľahkého k obtiažnějšiemu, od jednoduchého k zložitějšiemu, od všeobecného ku konkrétnemu

4. Systematickosť, sústavnosť

 • sústavná práca učiteľa - pravidelnosť v domácej príprave, príprava pomôcok ai.
 • učivo musí tvoriť logický systém, musí na seba logicky naväzovať
 • opakujte a precvičujte sústavne
 • vyhľadávajte pre svojich žiakov mezipredmetové vzťahy
 • dbajte na systematickosť v celom školskom živote a dennom režime žiakov

5. Uvedomelo, cieľavedomo

 • uvedomelý postoj žiakov k učeniu - vysvetliť ciele učenia tak, aby ich prijali za svoje
 • dbajte aby žiaci učivu porozumeli, pri zkúšaní  požadujte porozumenie - vzťahy, presné pojmy a úsudky, nie memorovanie
 • dajte žiakom priestor na premyslenie toho, čo sa učí, nech postihujú vzťahy a zákonitosti
 • umožnite žiakom pochopiť požiadavky, zmysel a čo se majú učiť
 • stanovte konečné aj čiastočné ciele a krokov na ich naplnenie. Ciele by ste mali vedieť tiež zdôvodniť.
 • spätná väzba - pravdivé a podporujúce pozitívne hodnotenie

6. Trvalo

 • osvojené vedomosti, znalosti, návyky, záujmy, postoje atď. vašich žiakov by mali byť trvalé
 • predpokladom je pochopenie, precvičovanie, opakovanie a dodržovanie ostatných zásad

7. Aktívne, iniciatívne, samostatne, tvorivo

 • vychádzajte zo samostatnej práce žiakov. Kto sa vezie, nedáva pozor na cestu, kto sám musí ísť či riadiť, dáva pozor, aby neupadol nebo nezablúdil (Komenský)
 • snažte sa, aby vaši žiaci boli pri výuke čo najviac aktívny, nesedeli pasívne. Nerobte ich prácu za nich. Učiacemu náleží práca, učiteľovi jej riadenie (Komenský). Pasivita ubíja ducha i pozornosť. Najviac sa človek naučí, keď sám niečo robí, keď sám niečo skúša, keď niečo vysvetľuje či učí iných. Vyprovokujte zvedavosť detí, aktivujte ich tvorivosť, človek sa potrebuje realizovať. Priame poznávacie činnosti pomôžu hlbšiemu pochopeniu. Buďte demokratický, umožnite žiakom spolurozhodovať.

8. Názorne

 • zapojujte čo najviac zmyslov žiakov, používajte názorné pomôcky - kvalitné učebnice, počítače, mapy, tabuľky, schémy, filmy, obrázky, predmety, zvukové nahrávky, navštevujte zoologické zahrady, múzeá, choďte do přírody, robte pokusy. Vedie to k lepšiemu zapamätaniu.
 • Komenského zlaté pravidlo: V mnohých prípadoch je vhodné postupovať od príkladu k pravidlu a k praktickému použitiu. Pozor: Zanedbanie zásady názornosti vedie k verbálnym, formálnym, nejasným znalostiam. Jej preceňovanie naopak môže brzdiť rozvoj abstraktného myslenia.

9. Teóriu spojte s praxou

 • Myslite na praktickosť toho, čo sa vaši žiaci učia. Umožnite žiakom hľadať potrebné informácie v praxi a zároveň si získané informácie v škole overovať a precvičovať v praxi. Prepojte školu a vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiaka. Vychádzajte z predstáv a skúseností žiakov, s ktorými do školy prichádzajú. Vymedzujte výukové ciele aspoň na úrovni aplikácie získaných poznatkov. Umožnite svojim žiakom chápať a vidieť zmysluplnosť výuky v škole, približte im jej praktickosť.

10. Jednotne

 • dbajte na jednotnosť výchovného pôsobenia, cieľov, zámerov, foriem a metód učiteľov, rodičov, školy a rodiny a iných výchovno-vzdelávacích organizací, spolupracujte s rodinou. Jednotnosť posiluje pôsobenie, nejednotností paralyzuje a oslabuje. Žiak sa v rozporuplných požadavkách ťažko orientuje, a pokiaľ sa snaží vyhovieť dostává se do konfliktu rolí.

11. Kvalitne, náročne, pravdivo

 • Držte sa zásady kognitívnej/intelektuálnej náročnosti. Zamerajte učebné činnosti k autentickým projektom alebo vyjadreniam, ku ktorých realizácií je nutné použiť tvorivé myslenie. Buďte nároční, ale ponúkajte svoju pomoc.
 • Učivo, ktoré žiakom predkladáte má být pravdivé a overené.

12. Výchovne

 • Nepodporujte neutralizovanie výchovných situácií v škole. Napr. to, že odstraníme rastliny z dosahu žiakov, aby ich neničili, nevedie k mravnému chovaniu, iba sme odstranili príležitosť k poškodzovaniu, ale nie poškodzovaniu samému. Situáciu je treba riešiť z výchovného hľadiska. Učiteľ má ísť príkladom mravného chovania.

13. Optimisticky, pozitívne, ľudsky

 • Verte žiakom. Očákavajte dobré výsledky, verte v zlepšenie. Poskytujte im spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku. Ukazujte svojim žiakom uprímný záujem o nich. Rešpektujte ich dôstojnosť a neponižujte ich. Nechajte ich povedať svoj názor.

14. Sústredene na žiaka

 • Premýšľajte, plánujte a hodnoďte vyučovanie nie z hlediska vašej činnosti, ale predovšetkým z pohľadu žiaka. Kritériom má byť ?čo žiak zažije, čo bude robiť, cítiť a myslieť si, čo si z výuky odnesie?. Škola je tu pre NAŠE deti. Myslite na nich v kontexte celého ich individuálneho života a ich odpovednosti za svoj vlastný život a dôsledky ich rozhodnutí.

Psychotronické zbrane

Psychotronické zbrane sú elektromagnetické prostriedky sledovania, ovplyvňovania a poškodzovania mozgu a iných orgánov človeka. Dokážu poškodiť alebo prevziať kontrolu nad elektronickými zariadeniami. Pracujú na frekvenciách od rádiových po milimetrové vlny. Prepojením na počítače môžu o človeku zhromažďovať informácie a obísť možnosti jeho obrany, automaticky ho sledovať a zamerať, vykonať predvolenú činnosť od človeka riadiaceho zbraň.

Príklady použitia

 • Sledovať ľudí cez stenu, mikrovlnná kamera. Odpoúčovať rozhovor doplerovým efektom od rezonujúcich plôch, napríklad sklo.
 • Rozhovor ožarovaním a snímaním rečového centra mozgu. Pri slabšej intezite žiarenia sa prejavuje ako neodbytné myšlienky a uvažovanie o nich. Slúži na výsluch, alebo určovanie čo si má človek myslieť a plánovať robiť. Pri silnejšej intenzte poľa ako počuteľný zvuk, použitie ako náhrada telefonovania, alebo spôsob ako dostať človeka do blázinca.
 • Snímanie a vkladanie obrazov do miesta napojenia očných nervov do mozgu. Človek funguje ako kamera, alebo sa vkladajú divné sny pri spaní.
 • Zabúdanie čo sme chceli robiť, stratenie myšlienky. Pomocou ožarovania časti mozgu pre krátkodobú pamňť.
 • Vyvolávanie pocitov ožarovaním emočných častí mozgu alebo hormonálnych žliaz.
 • Strnulé bezvedomie - ožarovaním spánkovej časti mozgu.
 • Riadenie pohybov človeka - ožarovaním častí mozgu riadiace jednotlivé svaly.
 • Pálenie častí tela - bolesť, poškodené zuby alebo mozog, zlomeniny, infarkt.

Linky

Recepty

1. Kváskový chlieb:

Výroba kvásku: http://varecha.pravda.sk/recepty/kvasok-z-raznej-muky-starter-podla-petr...

Na 100 kvásku ide 200 g vody a 400 g ražnej (polohrubej) múky. Kávová lyžička soli.

Jednoducho zamiešame a necháme 18 hodín stáť.

Po 18 hodinách to vysypeme z mysky na denko s múkou, chlieb sa roztečie, cesto sa preloží ako obálka - 4 rohy do vnútra. Potom sa dá na papier na pečenie ešte stáť 2 hodiny.

Prikryjeme deklom a dáme do vyhriatej rúry na 45 minút 180 C (záleží ako pečie, 170 - 150 C). Potom dáme dekel preč a 20 minút sa zapešie aby vznikla kôrka.

Výroba kvásku

Kvások sa skladuje v sklenenej kompótovej fľaši 7 dcl, kvások zaverá 3/4 fľaše. Na pečenie chleba odoberieme 100 gramov kvásku. Na dorobenie kvásku potrebuje doplniť 50 g vody a 50 g ražnej múky. Zamiešať kovovou vidličkou, nie drevenou!

Pred počením sa vyberie kvások hodinu do redu z chladničky, a premiešať ho. Každé dva týždne ho treba obnovovať aj keď sa z neho neodoberá. Povedzme polovica sa odoberie a doplní sa múkou a vodou 1:1, nechať ho v teple 2 hodiny. Keď začne kysnúť, položí sa naňho veko ale nezavrie sa. Cesto rastie a keď dôjde ku víčku, tak ho zavrieť a dať do chladničky.

2. Pivo

Suroviny:

5 l vody, 10 g chmelu, 35 g melty, 150 g cukru, 10 gr kvasníc

Postup:

Vodu, chmel, meltu a cukor povaríme 15 minút. Do vychladnutého - ale nie studeného roztoku pridáme kvasnice. Necháme vylúhovať 12 hodín. Po uvedenej dobe penu aj s chmelom odstránime, cez plátno precedíme a dáme do 0,5 l fliaš, ktoré uložíme asi na týždeň do chladu.

3. Rastlinné mlieka

Makové: Mak zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme.

Ovsené: Ovos zalejem vodou, 10 minút mixujeme, dochutéme škoricou.

Pšeničné: Pšenicu zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme.

Kokosové: Kokos zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme, dochutíme medom

Orechové: Vlašské orechy namočte do studenej vody a nechajte na 15 min. odstáť. Keď voda zhnedne, orechy preceďte a znovu nalejte čistú studenú vodu, postup opakujte až pokým nebude voda priezračná aj po odstátí. Tento postup je dôležitý pre odstránenie nahorklej chuti orechového mlieka. Dolejte pitnú vodu - podľa pravidla „viac vody ako ingrediencií. 10 minút mixujte. Dochuťte medom a škoricou.

http://www.miomat.sk/recepty/rastlinne-mlieka/

Stavba - linky

  Svojpomoc
 1. Stavba domu svojpomocne (fotky a popis) http://www.stavbadomusvepomoci.cz/index.php
 2. Postav dom: http://postavdom.webnode.sk/
 3. Betón
 4. stabilizácia teploty domu betónom: http://www.veronica.cz/?id=185
 5. Domáca výroba betónu http://www.mct.cz/technicka_pomoc.htm
 6. Hydroizolačné kryštalizačné látky do betónu http://www.asb.sk/2009/03/11/stavebnictvo/stavebne-materialy/hydroizolac...
 7. Spomaľovacie a urýchľovacie prísady do betónu http://www.asb.sk/2009/03/20/stavebnictvo/technologie/spomalovacie-a-ury...
 8. Ultrapevné betóny, zvyšovanie pevnosti betónu http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/176394/Od-normalneho-betonu-po-betony-u...
 9. Chyby pri betónovaní http://www.asb.sk/2008/11/25/stavebnictvo/poruchy-a-opravy/caste-chyby-a...
 10. Tepelné poškodenie betónu http://www.beton.cz/encyklopedie/varianty-poskozeni
 11. Betónový panel http://www.impex.sk/ferrobeton/004.jpg
 12. Výstuž zo skleneného vlákna http://www.asb.sk/2009/02/06/stavebnictvo/inzinierske-stavby/nehrdzaveju...
 13. Múry
 14. Porobetón: ytong: http://www.ytong.sk/ , termalica: http://termalica.pl/sk/a55/sk-index/ , solbet: http://www.solbet.sk/ , porfix: http://www.porfix.sk/ + pracovný postup: http://www.porfix.sk/download/pracovny-postup.pdf
 15. Tehly Porotherm: http://www.tehelne.sk/obvodove-murivo.html
 16. CDM tehly: http://www.tehelnagbely.sk/tehly.php
 17. betónové tvárnice: http://www.easyblok.sk/
 18. Odlievanie betónových stien http://forum.tzb-info.cz/106706-proc-se-rd-nestavi-z-zelezobetonu/vsechn...
 19. sadrokarón: http://www.finistav.sk/norgips-sadrokarton.html
 20. veľkoplošné materiály na báze dreva v stavebníctve: http://www.asb.sk/2009/02/02/stavebnictvo/stavebne-materialy/velkoplosne... , spôsob montáže: http://www.asb.sk/2008/09/18/stavebnictvo/technologie/sposob-montaze-osb..., ceny: http://www.jjj.sk/sk/E-shop/Doplnkovy-sortiment/OSB-dosky.alej
 21. Fasádne náterové látky http://www.asb.sk/2009/03/18/stavebnictvo/stavebne-materialy/lepidla-nat...
 22. chemická ochrana dreva: http://www.asb.sk/2009/04/06/stavebnictvo/stavebne-materialy/lepidla-nat...
 23. kondenzácia vlhkosti v múre: vonkajšie zateplenie: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/difuzni-a-kondenzovana-vlhkost-v-z... , vnútorné zateplenie: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vnitrni-tepelne-izolace-vyhody-a-n...
 24. špárovanie kamenného múru: http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text854
 25. útlm zvuku v stene: http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=114187&start=0#text10
 26. Hlinené lego tehly http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30540&star...
 27. Vlhkosť v murive http://www.antar.sk/DaB/new-cl-6-08/10.htm
 28. Tepelný odpor stavebných materiálov http://www.polystyreny.cz/tab.htm
 29. Tepelná izolácia
 30. konoplná izolácia: http://www.edomy.sk/produkty/konopne-izolacie/
 31. polystyrén: http://www.bauland.sk/info/polystyren.phtml, kotvenie: http://www.youtube.com/watch?v=EvA08SpDLUs , požiarna bezpečnosť: http://www.polyform.sk/files/PoziarneBezpecneStavebneKonstrukcieEPS.pdf , mravce poškodili polystyrén: http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=114245
 32. celulózová izolácia: http://www.zateplit.sk/l/sk//page/27/
 33. kamenná vlna: http://www.eis.cz/popisvyr.php3?vcis=589&vuziv=4 , vlastnosti: http://www.vuno.sk/index.php?page=precoclimatizer
 34. faktor difúzneho odporu pre rôzne materiály: http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=632
 35. spôsob a ukážky merania s termokamerou: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=108940&start=0
 36. penové sklo: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/foamglas-r-perinsul/
 37. izotermy zateplených základov: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=111537#text108
 38. Okná
 39. umelohmotné dištančné rámiky: http://www.inteco.sk/super-spacer_91.html , http://www.inteco.sk/swisspacer_99.html
 40. Strechy, stropy
 41. stropný betónový systém Premaco: http://premac.sk/betonove-vyrobky/prvky-hrubej-stavby/stropny-system-pre...
 42. strešná fólia: http://www.finistav.sk/akcia.html
 43. plechová krytina Rova: http://www.rova-sk.sk/index.php?menu=27
 44. asfaltové pásy: http://www.asb.sk/2006/11/22/stavitelstvo/stavebne-materialy/hydroizolac...
 45. drevený krov: http://www.asb.sk/2009/02/05/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/dreveny-kr...
 46. staré ploché strechy: http://www.epscr.cz/text.php?text=stavba/izol3&nadpis=02
 47. typy striech: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10051/95794/Aby-nam-strecha-nespadla-na-hlavu
 48. spájanie prvkov: http://www.asb.sk/2007/07/24/stavitelstvo/konstrukcie-a-prvky/strechy/sp...
 49. Podlahy
 50. http://www.asb.sk/2009/01/09/stavebnictvo/stavebne-materialy/podlahy/pod... - podlahové potery
 51. Vetranie
 52. objem vetrania http://www.tzb-info.cz/3029-bytove-vetrani-ve-vztahu-k-produkci-co2-vlhk...
 53. zemný register v základoch http://pasivnydom.blog.cz/0904/zaklady-a-zemny-register-druhy-pokus , http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/zebetin.html , http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/pasivdrev.html .
 54. zemný tepelný výmenník vzduchu http://mojdom.zoznam.sk/cl/10134/436508/Zemny-tepelny-vymennik-vzduchu
 55. http://www.makrowin.sk/html/vetranie.html - správne vetranie
 56. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=34&i=103673&idtext=151&poradi=1 - prach vo vo vzduchovom potrubí
 57. Terén
 58. http://www.asb.sk/2009/04/01/stavebnictvo/inzinierske-stavby/analyza-pri... - zosuvy pôdy
 59. Kúrenie
 60. tepelné čerpadlo svojpomocne http://www.eltex-km.cz/
 61. Teplotné pole v miestnosti pri použití rôznych radiátorov: http://vytapeni.tzb-info.cz/otopne-plochy/5936-vytapeny-prostor-a-varian...
 62. Dĺžka slnečného svitu po mesiacoch http://meteo-jirkalina.com/wx38.php
 63. http://kachliar.sk/ - kachľové pece
 64. http://www.kobok.sk/kachlove_pece.php - moderné sálavé pece
 65. http://www.dufakotle.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=TPEROMANTICA35P... - prenosné pece
 66. http://mojdom.zoznam.sk/?cid=170135&print=1 - konštrukcia komína
 67. http://mojdom.zoznam.sk/cl/362789/Zvysene-naroky-na-okno - nároky na okná
 68. http://mojdom.zoznam.sk/cl/10053/260274/Ako-utesnit-okna-a-dvere - utesnenie
 69. http://www.thermona.cz/topeni/vytapeni/kaskadove-kotelny/skladacka/7-6-1... - výpočet komína
 70. http://www.kobok.cz/ - teplovzdušný krb
 71. http://www.kobok.cz/superisol - superisol
 72. http://www.pyromasse.ca/articlee.html
 73. http://www.keramika-letovice.cz/ - kachlice z keramiky Letovice
 74. http://www.lacnekominy.sk/?id~s7cqmz3hcjcjprvky
 75. http://www.lacnekominy.sk/?id~p98v22nviwa6postup pri montáži
 76. Voda
 77. studnárstvo ST Kodek http://www.studnyavrty.cz/
 78. Časovaná bomba - rozvody vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch: http://www.tzbportal.sk/sprava-budov/casovana-bomba-rozvody-vody-kanaliz...
 79. Pivnica
 80. klemba z tehál: http://www.vinny-sklep.com/img/fotogalerie/stavba-sklipku/foto-09.jpg
 81. stavba klemby z tehál: http://www.ekovinice.com/images/phocagallery/sklep/sklep_2005/thumbs/phoca_thumb_l_sklep_2005%20(13).jpg *
 82. betónový pivnicový segment: http://www.prefabet-beton.cz/produkty/prefabrikovan-sklepni-segment
 83. Útlm zvuku
 84. porobetón: http://www.xella.cz/html/czk/cz/akusticke-vlastnosti.php
 85. montované priečky: http://www.knauf.cz/wpimages/other/art59/W11_pricky.pdf
 86. Výpočty a meranie
 87. Výpočet tepelného odporu steny na základe nameraných teplôt: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou...
 88. Oslnenie a zatienenie okennej plochy: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/54-osluneni-zastineni-okenni-pl...
 89. Platby za elektrinu v SR, kalkulačka http://www.setri.sk/spotreba-elektriny-kilowatthodiny-kwh-sadzby-elektri...
 90. Náklady na vykurovanie v ČR podľa druhu paliva http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytape...
 91. http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/house-cooling/ - relaxačná doba budovy
 92. http://www.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/RV_x_Td/RV_x_Td.htm - rosný bod.
 93. http://www.kcad.cz/ - Vlevo ve čtverečku ke stažení - stavební fyzika, dole demoverze - teplo 2008. Demo verze, která umí spočítat pouhé 2 vrstvy složené konstrukce, při zateplování a počítání tloušťky izolace stačí z protokolu vyčíst roční bilanci zkondenzované a vypařené vlhkosti.
 94. Na stránkách firmy Ursa - www.ursa.cz je možné po předchozí registraci stažení software, který kondenzaci a roční bilanci umí. Vyzkoušejte.
 95. Meranie tepelného odporu steny: http://forum.tzb-info.cz/113699-meranie-tepelneho-odporu
 96. Zákony
 97. kúpna zmluva k nehnuteľnosti: http://www.pravnik.aaainfo.sk/vzory/kupna-zmluva/
 98. návrh na vklad do katastra: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phCon...
 99. Časopisy
 100. http://www.asb.sk/ - ASB
 101. http://mojdom.zoznam.sk/ - Môj dom
 102. http://www.tvojdom.sk/ - Tvoj dom
 103. http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=1 - TZB poradňa
 104. http://www.stavebnictvi3000.cz/ - Stavebnictví a interiér
 105. http://marusic.blog.sme.sk/
 106. Diskusie
 107. e-filip: http://www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=1005&sortBy=lastAnswer#mess...
 108. TZB poradna: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=1
 109. Modá strecha: http://www.modrastrecha.sk/forum/index.php
 110. Matematické fórum / Fyzika: http://forum.matweb.cz/viewforum.php?id=8
 111. Osvetlenie
 112. SMD led žiarovky a led osvetlenie: http://www.smdled.sk/
 113. Nezaradené
 114. Cerifikáty: http://www.online-stavebniny.sk/Menu/Certifikaty
 115. http://www.fonhit.sk/infoocov.htm - čistenie odpadových vôd
 116. http://mojdom.zoznam.sk/cl/10066/131808/Boj-o-centimetre - rozmery v kuchyni
 117. http://www.pumpa.cz/pumpy
 118. http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=620diskusia
 119. http://www.ebk.cz/technicke-plasty/silon-polyamid-pa-6silon
 120. http://www.led-svetla.sk/ - LED svetlá
 121. http://slamahlina.blogspot.com/ - slamený dom Spišské Podhradie
 122. http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/muze-byt-izolace-domu-proti-vode-n...
 123. http://www.zateplit.sk/sklena-vata - sklenená vata
 124. Stirlingov motor: princíp: http://www.webstrojar.cybeb.net/sk/uploads/clanky/Stirlingov_motor.pdf , videá: http://www.youtube.com/watch?v=Ll598PVTHAw1 , http://www.youtube.com/watch?v=FTg0uQSgURo2 , http://www.youtube.com/watch?v=rzhzeA4VRSc3 .
 125. Odstrelené tehly Heluz plnené perlitom: http://www.safris.net/clanky/rady_uvahy_diskuze/heluz-porotherm.html
 126. Plastové bednenie betónu: http://www.rexcom.cz/31837/svislych-sten-geopanel/ , cenník: http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/rexcom/file/Cen%C3%ADk_plastov%... .

Vlastnosti hliny ako stavebného materiálu

A) Objemová hmotnosť [kg/m3]:
- drobivá a navlhlá hlina: 1 000 - 1 500
- udupaná, zhutnená hlina: 1 700 - 2 200

B) Optimálne množstvo vody na zhutňovanie: 10 %.

C) súčiniteľ tepelnej vodivosti suchej hliny:
objemová hmotnosť [kg/m3] - súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/m.K]
2 000 - 1,10
1 800 - 0,91
1 600 - 0,79
1 400 - 0,59
1 200 - 0,47
1 000 - 0,35
900 - 0,30
800 - 0,25
700 - 0,21
600 - 0,17
500 - 0,14
Vybrané hodnoty:
- suchá zhutnená hlina 2 000 kg/m3: 1,1
- suchá prirodzená hlina 1 600 kg/m3: 0,7
- prirodzená pôda vlhká piesčitá a hlinitopiesčitá 2 000 kg/m3: 2,3
- prirodedzená pôda s prirodzenou vlhkosťou: 1 800 kg/m3: 1,4

D) Merná tepelná kapacita: 1 000 J/kg.K = 0,28 Wh/kg

E) Emisivita: 0,93

F) Absorbcia vodny zo vzduchu
pri náhlej zmene vlhkosti z 50 % na 80 % za 48 hodín (1,5 cm vrstva):
- hlinené tehly: 300 g/m2
- vápennopieskové tehly, smrekové drevo: 100 g/m2
- omietka: 26 - 76 g/m2
- pálené tehly: 10 - 30 g/m2

G) Špecifický povrch:
- piesok: 23 cm2/g
- prach: 450 cm2/g
- íl: 10 m2/g (kaolinit) až 1000 m2/g (montmorillonit)

H) tepelná rozťažnosť:
- ťažká hlina: 0,0043 - 0,0052 mm/m.K
- hlinené murivo: 0,0062
- hrubá hlinená malta: 0,007
Pre porovnanie:
- vápenná malta: 0,005
- vápenno-pieskové tehly: 0,007
- cementová malta: 0,010
- betón: 0,010
- hliník: 0,025
- EPS: 0,070

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I) Poznámky:

1) žiaruvzdornosť šamtou 1 200 - 1 300 ?C

2) Vplyv vlhkosti vzduchu na naše zdravie
- pod 40 %: spôsobuje vysušenie sliznice a náchylnosť na choroby z nachladenia. Vysušená sliznica stráca čistiacu schopnosť.
- vysoká vlhkosť má veľmi pozitívny plyv na komfortu vnútornej klímy, znižuje sa množstvo prachu, zvyšuje sa obranyschopnosť kože proti mikróbom, skracuje sa životnosť vírov a baktérií, redukuje pachy a odstraňuje rušivý elektrostatický náboj.
- nad 70 %: znižuje sa schopnosť absorbcie kyslíku v krvi, v studenom a vlhkom prostredí sa prejavuje zhoršenie reumatických problémov, v uzatvorenej miestnosti hrozí tvorba pliesní, ktoré keď sa dostanú do dýchacieho ústrojenstva, môžu spôsobiť množstvo zdravotných problémov alebo vyvolať alergickú reakciu

3) Regulácia vlhkosti

Hlinené steny sú schopné celý rok udržiavať konštantnú 50 % vlhkosť vzduchu (+- 5 %) a zaistiť tak optimálnu a zdravú mikroklímu. V chladnejších miestnostiach pri 18 °C a 12 °C udržiavajú vlhkosť 55 % a 65 %. Táto v porovnaní s ostatnými obytnými priestormi o niečo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu je vnímaná ako optimálna a znatelne priaznivo a preventivne posobi proti chorobam z nachladenia. Pokial vlhkost vzduchu klesne pod 60 %, je rýchlo "dobita" napriklad vlhkym vzduchom z kupelne, otvorenim dveri po sprachovani, tak aby v pripade potreby mohli tuto vlhkost steny znovu vydat.

Spúšťacím mechanizmom astmatických záchvatov môže byť príliš suchý vzduch v miestnosti. U astmatikov pobyt v hlinenej budove môže potlačiť prejavy astmy, alebo astma uplne zmizne.

Predsudky voči hline ako stavebnému materiálu sú stále veľmi rozšírené a z pravidla plynú z nevedomosti. Mnoho ľudí ani netuší, že nám príroda ponúka materiál, ktorý netreba nijak zušľachťovať, a že sa napríklad nemusia zbavovať hliny z výkopov základov alebo pivníc, ale že ju môžu použiť ako stavebný materiál.

Hlinené povrchy možno pred rozmazaním chrániť kazeinovými, vápenokazeinovými alebo inými nátermi, tak aby ich bolo možné čistiť na mokro, čo možno oceniť hlavne v kuchyniach alebo kúpelniach. V porovnaní s kúpelňovými obkladmi sú hlinené múry dokonca hygienickejšie, lebo dokážu veľmi rýchlo redukovať vysokú vlhkosť vzduchu po sprchovaní, alebo kúpaní, a môžu tak zabrániť tvorbe pliesní.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PrílohaVeľkosť
vdivost_hliny.jpg18.02 KB

Ypsilón

Prečo zrušiť Y ?

Komplikované pravidlá pre písanie y/i, zbytočne strávené hodiny učením. Žiaci majú stresy. Prvákov na ZŠ učia písmená, napr. I ako ihla, M ako motýľ, ale Y sa ťažko vysvetľuje.

Ako to vyzerá bez Y ?

Na písaňie textu bez y sa dá ľahko zviknúť, Už Bernolák a Štúr písali bez ypsilonov a neprekážalo im to. Viď citát, Národnije novini, 12. číslo, utorok 9. M. 1845:

„Z mnohích a temer všetkích stran vlasťi dochoďja zlje chíri o pominulej žatve, odvšadial i z tích najúrodnejších krajín sa žalujú že bolo síce slami dosť, ale zrna málo, zlje chíri dobehujú z horňích našich krajou, že tam pre ustavičnie dášďe a plúšťe zbožja nepodozrjevalo a zemjaki, ostatňja v zlích časoch nádeja, vimokajú ...“

Bráni ničo zrušeniu?

V 60-tych rokoch bola zmena pravopisu. Napr. miesto ženy chodily sa píše ženy chodili. Zmena prebehla zo dňa na deň. Nikomu to neprekážalo. Dodnes existujú knihy so starým pravopisom.

PrílohaVeľkosť
ypsilon.gif8.98 KB

Úrok z pôžičky

Táto tabuľka UrokPozicky.ods vypočíta úrok z pôžičky na základe požičanej sumy, mesačnej splátky a doby splácania.

Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
UrokPozicky.ods10.9 KB
UrokPozicky.png9.91 KB