o knihe Právo

Cieľom tejto knihy je dať bežnému človeku stručný návod pre právne kroky v jednotlivých životných situáciách. Návody sú v časti Situácie. Rady sú vo forme citácie zákona a odkazom na príslušný paragraf. Keďže sa nemoýno spoľahnúť na cudzie stránky, boli potrebná zákony prekopírované na túto stránku, ale nemusia byť pravidelne aktualizované.