Zrušenie ypsilonu

O čo ide?

Ide o iniciatívu na zrušenie ipsilonu. Aby sa nevyučoval na školách a ani nepoužíval v tlači, či knihách. Na používanie ypsilonu nie je žiaden dôvod, pretože preň neexistuje žiadna slovenská hláska. Tiež by bola vhodná úprava slovenskej gramatiky podľa tohoto vzoru:

http://77.vdp.sk/

Iniciatíva sa hlási k štúrovskej slovenčine, ktorá žiaden ypsilon neobsahovala. Nepoužívanie ypsilonu je teda prejav vlastnenectva. Text si do štúrovčiny môžete preložiť na tejto stránke:

http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/

Prečo zrušiť Y ?

Komplikované pravidlá pre písanie y/i, zbytočne strávené hodiny učením. Žiaci majú stresy. Prvákov na ZŠ učia písmená, napr. I ako ihla, M ako motýľ, ale Y sa ťažko vysvetľuje.

Ako to vyzerá bez Y ?

Na písaňie textu bez y sa dá ľahko zviknúť, aj za desať minút. Mäkčeň virieši všetko. Už Bernolák a Štúr písali bez ypsilonov a neprekážalo im to. Viď citát, Národnije novini, 12. číslo, utorok 9. M. 1845:

?Z mnohích a temer všetkích stran vlasťi dochoďja zlje chíri o pominulej žatve, odvšadial i z tích najúrodnejších krajín sa žalujú že bolo síce slami dosť, ale zrna málo, zlje chíri dobehujú z horňích našich krajou, že tam pre ustavičnie dášďe a plúšťe zbožja nepodozrjevalo a zemjaki, ostatňja v zlích časoch nádeja, vimokajú ...?

Bráni ničo zrušeniu?

V 60-tych rokoch bola zmena pravopisu. Napr. miesto ženy chodily sa píše ženy chodili. Zmena prebehla zo dňa na deň. Nikomu to neprekážalo. Dodnes existujú knihy so starým pravopisom.

je to prežitok

Píš ako počuješ - sloboda písomného prejavu - zabudnuté pojmy nášho života. Čo s tými hodinami slovenčiny na školách? Jednoducho zrušiť, prípadne časť využiť v prospech iných predmetov. Náš písomný prejav by sa zjednodušil, hovorený jazyk by sa nezmenil. Chcelo by to zmenu, ale Slovensko je slabé na takú silnú zmenu, iba ak by sa zrodil znova taký národovec, ako Bernolák, Štúr, Hurban. Možno raz...