3. Patentový zákon

Vynález je nový postup využiteľný v priemyselne.

Patent je výhradné právo používať vynález.

>> patentový zákon