1. Ústava SR

- je najvyšší zákon štátu. Zákony a vyhlášky upresňujú ústavu a nesmú jej odporovať.

Ústava sa menní a dopĺňan ústavnými zákonmi, ktoré odhlasuje 3/5 vačšinou Národná rada.

Práva a slobody možno upraviť len zákonom, čl. 13 (2).

Základné práva a slobody, hlava 2, oddiel 2:

 • každý je spôsobilý na práva, čl. 14
 • právo na život, čl. 15
 • nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, čl. 16 (1)
 • zákaz mučenia a krutého zaobchádzania, čl. 16 (2)
 • osobná sloboda, čl. 17
 • nemožno nútiť pracovať, čl. 18
 • dôstojnosť, dobrá povesť a meno, čl. 19 (1)
 • ochrana pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o osobe, čl. 19 (3)
 • vlastniť majetok, čl. 20
 • nedotknuteľnosť obydlia, čl. 21
 • tajomstvo správ, čl. 22
 • sloboda pohybu, čl. 23
 • sloboda myslenia, čl. 24

Povinnosti možno ukladať:

 • medzinárodnou zmluvou - ktorá je odsúhlasená Národnou radou SR, čl. 13 (1) a)
 • zákonom - pri zachovaní základných práv a slobôd, čl. 13 (1) b)
 • nariadením vlády, čl. 13 (1) c)
 • všeobecne záväzným nariadením (obecná samospráva), čl. 71 (2)

Linky