IP adresy v školskej sieti s routerom Cisco od ST

Nové verejné IP adresy od Telecomu

Každá škola dostala rozsah 8 verejných IP adries v tvare 87.197.A.B:

1. adresa: číslo B bude celočíselný násobok 8 a čísla A, B su jedinečné pre každú školu. Táto adresa sa nazýva adresou siete (network address) a nie je možné prideliť ju žiadnemu počítaču. Táto adresa je nepoužiteľná.

2. adresa 87.197.A.B+1: budú sa na ňu prekladať všetky vnútorné adresy obyčajných počítačov v škole.

3. ? 6. adresu 87.197.A.B+2 až 87.197.A.B+5 možno použiť ako verejné IP adresy pre servery vo vnútri školskej siete. Ak ich chceme použiť, je treba požiadať ST, aby urobili preklad danej verejnej IP adresy na konkrétnu vnútornú adresu servera v školskej sieti.

7. adresa 87.197.A.B+6 je verejná IP adresa, ktorá sa neprekladá. Počítač vo vnútri sieti môže byť priamo prístupný pod touto adresou. Je to pre programy, ktoré nemajú radi preklad adries, napríklad IP telefónia. O túto adresu treba tiež požiadať ST, pretože adresa nie je štandardne aktívna.

8. adresa 87.197.A.B+7 je tzv. broadcastova adresa, ktorá je nepoužiteľná.

DNS servery Telecomu: 195.146.132.59, 195.146.128.60

Brána: 10.1.128.1 

Zrušenie prekladu adries

S ST sa dá dohodnúť, že sa preklad IP adries zruší. Servery vo vnútornej sieti budú mať rovno adresy 87.197.A.B+2 až +6 (+1 bude IP adresa Cisca ako default gateway). Preklad adries si budú servery robiť sami. Odporúčam ale preklad ponechať pre prípad poruchy servera, aby šla naďalej školská sieť.

Vnútorné adresy pre obyčajné počítače

Lan školy: 10.A.B.0
Brána, DHCP: 10.A.B.1
Maska: 255.255.255.0
Dynamické IP adresy: 10.A.B.100 až 10.A.B.254
Pevné IP adresy: 10.A.B.2 až 10.A.B.99

Niekedy sa nastavovala IP adresa tlačiarne 10.A.B.10. Čísla A, B a adresy si môžete overiť v Linuxe príkazom ifconfig eth0. Vo Windows, keď spustíte príkazový riadok, napíšete cmd a do otvoreného okna napíšete príkaz ipconfig /all.

Kontakt na Telecom

ST je možné kontaktovať na adrese infovek@telecom.sk. Treba uviesť adresu a meno školy, infovekové číslo, druh pripojenia k internetu, svoje existujúce privátne a verejné IP adresy, čo treba zmeniť a ako.


Prebrané z: http://sk.openacademy.eu/kniha/ip-adresy-v-skolskej-sieti-s-routerom-cis...