2. Autorský zákon

Autorský zákon popisuje nakladanie s dielom typu kniha, obraz, film, databáza, program.

Autorské práva sú:

 • Osobnostné:
  • podpis
  • zverejnenie
  • zákaz zmeny
 • Majetkové - možno ich predať:
  • použitie
  • kopírovanie
  • šírenie
  • spracovanie
  • preklad
  • adaptácia

Trvanie majetkových práv - počas života a 70 rokov po smrti autora.

Bez súhlasu možno:

 • Kopírovať pre svoju potrebu.
 • Citovať, čiže použiť krátku časť v inom diele, na účel recenzie, vyučovania, vedeckého výskumu, umenia. Treba uviesť meno autora.

Licenčná zmluva - je súhlas a podmienky použitia diela. Musí byť písomná. Preto sa pri inštalácii programu zobrazí licencia, ktorú musíme odkliknúť že sme ju čítali a že s ňou súhlasíme.

Zamestnanecké dielo - práva má zamestnávateľ, pretože ich odkúpil pracovnou zmluvou.

Śkolské dielo - práva má žiak, ak ich nepredal škole.

Otvorené licencie sú otvorené napríklad pre šírenie, úpravu a používanie diela. Známe sú:

 • GPL - programy musia mať zverejnený zdrojový kód, a to čo sa do nich doplní tiež patrí pod GPL.
 • Creative Commons - pre texty

Uzatvorený (proprietárny) softvér má zdrojový kód skrytý v binárnnom súbore. Zadarmo sa nazýva:

 • Freeware (frívér) - možno voľne šíriť a používať.
 • Shareware (šérvér) - možno voľne šíriť, ale používanie je obmedzené.