Informačné technológie

Príklady využitia IT v práci:

  • strojárstvo - CNC stroje (počítačom riadené obrábacie stroje)
  • automobilky - automatizované linky - bodové zváranie,pozinkovanie, lakovanie
  • administratíva - informačné systémy na webe, účtovníctvo
  • návrhové kancelárie - grafika, CAD-y
  • zdravotníctvo - evidencia pacientov, chorôb, liečby a platieb (body)
  • poľnohospodárstvo - satelitná kontrola pôdy a úrody (v USA)