1. Materiály

Vodiče vedú elektrický prúd. Obsahujú voľné nosiče náboja. Patria sem:

 1. kovy - obsahujú voľné elektróny,
 2. elektrolyty = vodivé roztoky - obsahujú ióny.

Kovy na vodiče:

 1. Meď (elektrotechnicá obsahuje 99 % Cu) - na elektrické vedenia v automobiloch alebo budovách.
 2. Hliník (elektrotechnický) - na kryty a fólie. Hliník sa láme pri ohýbaní, deformuje pri tlaku. Nie je vhodný na často namáhané vedenia.
 3. Oceľ - rámy, karoséria, vysokonapäťové vedenia

Špeciálne kovy:

Elektrolyty:

 • Kyselina sírová, 10 % roztok - štartovacie autobatérie
 • LiBF4 - lítiové batérie
 • soľ NaCl - spôsobuje elektrolytickú koróziu kovových častí

Izolanty nevedú elektrický prúd, pretože neobsaujú voľné nosiče náboja. Prímesy sú látky zvyšujúce vodivosť izolantov, napríklad uhlík, voda.

Prírodné materiály:

 • sklo - žiarovky, obrazovky, sklá
 • guma - priechodky, tlmiče otrasov
 • tkaniny - izolačná páska
 • papier - tesnenia, kondenzátory
 • elektroizolačné laky - izolácia vodičov v cievkach

Umelé hmoty:

 • polyvynilchlorid PVC - izolácia vodičov, podlahy
 • bakelit - kryty
 • polyetylén PE - zátky do Pb batérie
 • keramika - izolátory vysokého napätia
 • polypropylén - nádoba Pb batérie
 • polyamidy - silón, nylón, dedrón - vlákna, rúčky
 • polystyrén PS - tepelná izolácia, kondenzátory
 • silikón - olej, vazelína, guma, plasty - sú veľmi odolné
 • plexisklo - farebné kryty
 • akrylát
 • epoxidové živice - lepenie a zalievanie častí

Vrstvené materiály = lamináty

 • sklolaminát - sklenená textília a epoxid - kryty, dosky
 • kuprexit - sklolaminát s naplátovanou medenou vrstvou - dosky plošných spojov
 • preglejka - zlepené drevené dýhy s vláknami otočenými o 90 stupňov. - krabice

Nebezpečné materiály

 • Azbest - obsahuje mikrovlákna, ktoré vo väčšom množstve spôsobujú opuchy až smrť, predovšetkým pri ich rezaní a vdychovaní, ochrana pri rezaní: dýchací prístroj, prípadne okuliare, rukavice a odsávanie do filtra.
 • Kamenná a sklenená vata - obsahuje vlákna, ktoré sa zapichujú do kože, pri vírení a vdýchnutí prachovej vaty môže sa vlákna zapichojú do dýchacích ciest. Ochrana pri manipulácii s prachovou vatou: dýchací prístroj, rukavice, ochranný umelohmotný plášť
 • Ťažké kovy, napríklad ortuť, olovo arzán, kadmium... - sú jedovaté ako prvky aj ich zlúčeniny, spôsobuju otravu a usadzujú sa v tele. Ortuť sa vyparuje pri teplote nad 20 C, je nebezpečné vdychovať jej výpary.
 • PVC = polivinychlorid - pri horení vzniká jedovatý dioxin. Ochrana: Pri požiari urýchlene opustiť budovu, v prípade zadymenia sa prikrčiť k podlahe kde je menej jedovatého dymu.
 • Kyseliny a zásady - leptajú kožu, materiály, sliznice. Pri požití rozvrátia vnútorné prostredie. Ochrana: Dostatočne vetrať, mať ochranné rukavice, okuliare alebo plášť, po požití vypiť vodu, vyzvracať a zbytky kyseliny zneutralizovať napríklad sódou bikarbónou.

Zariadenia obsahujúce nebezpečné materiály treba odviesť na zberné dvory.

PrílohaVeľkosť
grecka_abeceda.gif7.91 KB
ELK01opakovanie.odt30.55 KB
ELK01opakovanie.pdf74.73 KB