4. E-mail

Obsah

E-mailová adresa učiteľa: skola@klasici.sk .

 1. Úloha pre študentov s individuálnym študijným programom
 2. Úlohy pre denných študentov
  1. Registrácia schránky a nastavenie programu.
  2. Ukážkový mail
  3. Citáty v odpovedi
  4. Preposlanie správy
  5. Príloha mailu
  6. Archívy (zip)
  7. Linky
  8. Upload na súborový server
  9. Vytvorenie adresára
  10. Hromadné posielanie správ
  11. Priečinky a filtre
  12. Diskusná skupina

1. Úloha pre študentov s individuálnym študijným programom

Na adresu učiteľa pošlite e-mail ktorý bude obsahovať:

 1. Odporúčam Vám, aby ste si nastavili váš e-mailový program tak, aby písal všetky e-maily v textovom formáte, aby vkladal čas a meno z hlavičky citovaného mailu, a aby automaticky vkladal podpis na koniec mailu, minimálne Vaše meno a priezvisko, oddelené od predchádzajúceho textu dvoma pomĺčkami "--" v samostatnom riadku.
 2. Do mailu napíšte Váš názor, na čo sa dá použiť e-mail. Na konci e-mailu má byť podpis, viď bod a.
 3. Pripojte súbor typu obrázok (.jpg, .png...)
 4. Pripojený archív (napríklad .zip) obsahujúci aspoň 2 súbory typu dokument (.doc, .pdf, .odt...)
 5. Linku na slovenskú alebo českú www stránku týkajúcu sa vášho odboru.
 6. Skrátenú linku pre google preklad www stránky do slovenčiny písanej v cudzom jazyku.
 7. Na súborový server (napríklad www.uloz.to , http://postimage.org/ ...) nahrajte dokument alebo obrázok. Pošlite naňho linku v tomto maily.

Hodnotenie: Za všetky splnené body (a, b, c...) je známka 1. Za každý nesplnený bod, okrem bodu a. je o 1 stupeň nižšie známka.

2. Úlohy pre denných študentov

 1. Registrácia schránky a nastavenie programu
  1. Zaregistrujte si e-mailovú schánku, ak žiadnu nemáte alebo nechcete používať svoju na vyučovanie. Môžete použiť voľne prístupný webmail, napríklad www.azet.sk , www.gmail.com , www.post.sk ...
  2. Nastavte e-mailový program:
   1. Textový formát každej správy.
   2. Automatické ukladanie odoslaných správ.
   3. Pri odpovedi citát začína znakom ">" na začiatku riadku.
   4. Do odpovedi sa vloží aspoň čas a dátum citovaného mailu.
   5. Do každého mailu sa automaticky vloží podpis. Podpis bude obsahovať minimálne vaše meno a priezvisko, a bude oddelený od textu správy znakmi (prefixom): --

  Hodnotenie: Žiak sa prihlási do svojej poštovej schránky a ukáže učiteľovi nastavenia programu. Za komplet splnenú úlohu je známka 1. Za každý nesplnený bod pre nastaenie programu je o stupeň nižšia známka, najhoršia 3, ak je žiak prihlásený do svojej zaregistrovanej schránky. V prípade že žiak nie je prihlásený do schánky, berie sa že žiadnu nemá, a je hodnotený známkou 5.

 2. Pošlite vzrorový mail, ktorý bude obsahovať:
  1. adresa: adresa učiteľa (zabezpečí to doručenie)
  2. predmet: uloha1
  3. text správy: Odpoveď na otázku "Na čo je email?"
  4. podpis na konci mailu (Meno a priezvisko) oddelený prefixom "--"

  Hodnotenie:

  Minimum pre splnenie úlohy je doručenie mailu učiteľovi, alebo ukázanie mailu v odoslanej pošte, pričom adresa musí byť správna.. Body a, b, c, d tvoria hodnotené časti úlohy. Bod je splnený ak sú splnené všetky požiadavky v bode. Za každý splnený bod je jeden stupeň v známkovaní. Za všetky splnené body je známka 1.

 3. Odpovedzte na e-mail učiteľa. V odpovedi použite citaty každej otázky zvlášť a pod ňu napíšte odpoveď. Zbytok pôvodného textu zmažte. Na začiatku odpovedi bude aspoň čas a dátum citovaného mailu.

  Hodnotenie:

  Minimum pre splnenie úlohy je, ak sú citáty zapísané ako s prefixom ">" na začiatku každého riadku citátu, otázky sú citované samostatne a pod každým je rekacia. Predmet správy obsahuje na začiatku znaky: Re:

  Bodovanie:

  1. splnené minimum: 2 body
  2. na začiatku mailu je aspoň čas a dátum citovaného mailu: 1 bod
  3. je zmazaný všetok nepotrebný text pôvodného mailu: 1 bod

  Známkovanie: Za každý bod je jeden stupeň v známkovaní. Za 4 body je známka 1.

 4. Prepošlite akýkoľvek mail na adresu učiteľa.

  Hodnotenie: Preposlaný mail: známka 1, nepreposlaný alebo upravený preposielaný mail (niečo zmazané alebo dopísané, okrem vlastného podpisu, ktorý môže byť vložený do správy): známka 5.

 5. V prílohe mailu pošlite obrázok. Názov súboru musí mať príponu, aby sa v niektorých poštových programoch zobrazoval.

  Hodnotenie: Poslaný obrázok: známka 1, neposlaný: známka 5, názov súboru obrázku nemá príponu: 2.

 6. Vytvorte archív (napríklad TAR.GZ alebo ZIP) z adresára, ktorý obsahuje aspoň 2 súbory, a pošlite mailom učiteľovi.
 7. Vytvorte adresár obsahujúci aspoň 3 kontakty a 1 skupinu. Na mail učiteľa pošlite fotku obrazovky zobrazujúcu tento adresár.
 8. Pošlite linky v texte správy na informácie súvisiace s vaším študijným odborom:
  1. adresa stránky
  2. adresa obrázku
  3. adresa Google prekladu cudzojazyčnej stránky
  4. skrátená adresa Google prekladu cudzojazyčnej stránky
 9. Nahrajte obrázok na obrázkový súborový server a dokument na dokumentový súborový server. Obrázok a súbor sa má týkať vášho odboru. Linky na obrázok a dokument pošlite učiteľovi
 10. Pridajte si kontak na učiteľa a vytvorte skupinu pre odoslanie uhlohy. Hromadne pošlite akýkoľvek mail do tejto skupiny tak aby sa príjemcom nezobrazovali adresy ostatných
 11. Vytvorte adresár v doručenej pošte a filter ktorý bude presúvať časť mailov z doručenej pošty do tohto adresára. Napríklad adresár "Tomáš" a budú sa doňho presúvať sprývy, ktorých adresa je tomas123@azet.sk . Učiteľovi pošlite fotku obrazovky kde vidno vytvorený adreár a nastavenie pravidla pre filtrovanie pošty.
 12. Prihláste sa na maillist (diskusná mailová skupina), zaslaním prázdneho mailu na prihlasovaiu adresu maillistu. Počkajte kým vám príde oznámenie o príhlásení a potom pošlite akýkoľvek mail do tejto skupiny. Potom sa môžete odhlásiť zaslaním prázdneho mailu na odhlasovaciu adresu skupiny. Ak zostanete prihlásení, môžete dostávať správy zasielané inými účastníkmi do tejto skupiny.