Výpočty

www.rewiofen.de - vzorce na stiahnutie alebo programy na zakúpenie na výpočet: ťah komína, výkon kúrenia, akumulačná hmnotnosť pece, rozmery ohniska, aerodynamické odpory ťahu, veľkosti štrbiny, zakurovacie klapky, prierez pre privod vzduchu do pece, aerodynamický odpor potrubí, ktorym privádzam vzduch, teplozmenné plochy, vplyv veľkosti mezery mezi vonkajíma vnútorným plášťom pece, atď. Táto stránka je vhodná ak chcete vedieť ako a prečo veci fungujú. Nikdy nie sú ideálne fyzikálne podmienky - teplota a tlak vzduchu, sila vetra, vlhkosť dreva, nepresnosti pri murovaní. Preto sa pri stavbe stačí držať osvedčených postupov a platných noriem.