12. Ekonomika dreva

Za koľko peňazí sa oplatí kúpiť drevo? Koľko dreva treba na zimu? Koľko stojí teplo z rôznych palív? Dozviete sa to v údajoch a príkladoch:

Jednotky

ZnačkaNázovPrepočetVýznam
plmplný meterkocka s hranou 1 m vyplnená drevom bez medzier, 1 m3 skutočnej drevnej hmoty ("bez dier")
prmpriestorový meter1 prm = 0,6 až 0,7 plmkocka s hranou 1 m vyplnená čiastočne drevom s medzerami, napr. drevo v lese zložené do "metrov"
prmssypaný priestorový meter1 prms = cca 0,4 plm1 m3 voľne uloženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drveného dreva

Učinnosť vykurovacích zariadení

 • otvorený krb: 10 %
 • krbová vložka: 60 %
 • kotol na drevo: 60 %
 • akumulacna pec na drevo: 80 %
 • splyňovací kotol na drevo: 80 %

Vlhkosť a teplo z dreva

Drevo by sa malo voľne sušiť 2 roky, minimálne 1 leto, čerstvé mäkké drevo nehorí.

Obsah vody v dreve:

 • čerstvé drevo: 50 %
 • 1 rok sušené: 30 %
 • 2 roky sušené: 20 %

Pre mäkké drevo:

 • vlhkost [%] - spalné teplo [kWh/kg] - hustota [kg/m3]
 • 1 - 5,2 - 355
 • 10 - 4,6 - 375
 • 20 - 4,0 - 400
 • 30 - 3,4 - 425
 • 40 - 2,8 - 450
 • 50 - 2,3 - 530

Hustota čerstvého / voľne sušeného dreva (kg/m3)

 • agát biely 870 / 750
 • borovica čierna 900 / 670
 • borovica douglaska 910 / 570
 • borovica hladká 520 / 400
 • borovica lesná 700 / 520
 • brest 950 / 700
 • breza 940 / 600
 • buk 990 / 720
 • dub cer 1110 / 850
 • dub letný a zimný 1000 / 760
 • hrab 1080 / 820
 • jaseň 920 / 720
 • javor klen 980 / 660
 • javor mliečny 870 / 650
 • jelša 690 / 520
 • jedľa 1000 / 460
 • lipy 730 / 520
 • pagaštan konský 910 / 570
 • smrek 740 / 470
 • smrekovec 760 / 600
 • topoľ čierny 840 / 450
 • vŕba 1000 / 450

Čo zvyšuje spotrebu dreva

 • Čerstvé drevo nehorí. Treba ho sušiť 2 roky na dobre vetranom mieste, napríklad von pod prístreškom. Úložný priestor na sušenie má mať objem aspoň pre 2-ročnú spotrebu dreva na kúrenie. Narezané kláty sa dajú rýchlo poukladať pod prístrešok. Po vysušení sa ľahšie rúbu. Po trochu ich možno rúbať celý rok, nie je to taká práca ako keď sa rúbu naraz.
 • Drevo prinesené z vonku v zime môže byť vlhké, pretože von je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a studené drevo v dome nasáva ďalšiu vlhkosť. V dome je dobré mať priestor apoň na niekoľkodňové uskladnenie dreva, aby preschlo, a netrebalo chodiť von do mrazu po každé polienko..
 • Studený externý vzduch znižuje účinnosť spaľovania. Treba ho zohriať napríklad dlhou rúrou cez základy, privedením do obstavby krbu, privedením do kanála medzi obstavbou a jadrom pece.
 • Malé množstvo privádzaného spaľovacieho vzduchu znižuje účinnosť spaľovania, drevo sa premieňa na sadze a dechat, do komína odchádza veľa CO. Veľké množstvo vzduchu ochladzuje ohnisko (nižšia kvalita horenia) a odvádza teplo do komína a nie do domu (nižšia účinnosť, vyššie komínové straty). Množstvo vzduchu sa reguluje pomocou klapiek. Pri ručnom nastavení krbu treba klapky pre vzduch a komín otvoriť pred zapálaním ohňa. Po nahriatí komína, to je po niekoľkých minútach od zapálenia, treba zavrieť komínovú klapku, tá má v sebe malý otvor. Po niekoľkých hodinách keď dohára krb možno priškrtiť aj prívod vzduchu, aby malým plamienkom dohoroli zuhoľnateľné zbytky dreva a teplo prešlo do domu, nie do komína. Elektricky riadené klapky využívajú snímač CO v komíne. V akumulačnej peci môže byť zakurovacia klapka ktorá premostí ťahy a tým zmenší tlakové straty po zapálení dreva. Komínová klapka sa po rozhorení dreva a nahriatí spaľovacej komory, to je povedzme po 15 minútach, zavrie. Uzavretím prívodu externého vzduchu po dohorení sa zamedzí tepelným stratám z nahriatej akumulačnej pece do komína.
 • Popol obmedzuje prúdenie vzduchu. Od popola treba vyčistiť krb po niekoľko dňoch, akumulačnú pec po niekoľkých mesiacoch.

Príklady výpočtov

Príklad 1: Koľko tepla vznikne spálením 1 prm 2 roky sušeného dreva v krbe, ktorý má účinnosť 60%?
a) smrek: 470 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 710 kWh
b) buk 720 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 1 100 kWh

Príklad 2: Aké sú porovnateľné ceny za
a) smrek metrovica za 20 eur/prm a buk metrovica?

20 eur/prm . (720 kg/m3 : 470 kg/m3) = 30 eur/prm
b) ukladaný porúbaný buk za 60 eur/prm, a sypaný porúbaný buk?
60 eur/prm . (0,40 : 0,60) = 40 eur/prms

Príklad 3: Akumulačnou pecou treba pokryť stratu domu 10 MWh. Koľko priestorových metrov a) bukového b) smrekového dreva treba, ak bude sušený 2 roky?

a) buk
objemová hmotnosť metrovice = 720 kg/m3 . 0,60 = 430 kg/prm
spalné teplo = 4,2 kWh/kg . 430 kg/prm = 1 806 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (1 806 kWh/prm . 0,8) = 6,9 prm

b) smrek
objemová hmotnosť metrovice = 400 kg/m3 . 0,60 = 240 kg/prm
spalné teplo = 4,0 kWh/kg . 240 kg/prm = 960 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (960 kWh/prm . 0,8) = 13,0 prm

Príklad 4: Krbom treba pokryť stratu domu 10 MWh. Koľko priestorových metrov smrekového dreva treba, ak je sušený a) 2 roky, b) 1 rok?

a) 2 roky sušené
objemová hmotnosť metrovice = 400 kg/m3 . 0,60 = 240 kg/prm
spalné teplo = 4,0 kWh/kg . 240 kg/prm = 960 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (960 kWh/prm . 0,6) = 17,4 prm

b) 1 rok sušené
objemová hmotnosť metrovice = 425 kg/m3 . 0,60 = 255 kg/prm
spalné teplo = 3,4 kWh/kg . 255 kg/prm = 867 kWh/prm
množstvo dreva = 10 000 kWh : (867 kWh/prm . 0,6) = 19,2 prm

Príklad 5: Aká je cena 1 kWh tepla pre 2 roky sušený smrek za 30 eur/prm spálený a) v krbe a b) v splyňovacom kotli?

objemová hmotnosť metrovice = 400 kg/m3 . 0,60 = 240 kg/prm
spalné teplo = 4,0 kWh/kg . 240 kg/prm = 960 kWh/prm
jednotková cena energie = 30 eur/prm : 960 kWh/prm = 0,031 eur/kWh

a) v krbe
jednotková cena tepla = 0,031 eur/kWh : 60 % = 0,052 eur/kWh

b) v splyňovacom kotoli
jednotková cena tepla = 0,031 eur/kWh : 80 % = 0,039 eur/kWh

Príklad 6: Koľko sa usporí peňazí pri kúrení krb + smrek = 0,052 eur/kWh tepla, oproti a) kondenzačný kotol + plyn = 0,060 eur/kWh, b) priamy elektrický ohrev = 0,116 eur/kWh? Treba pokryť stratu 10 MWh.

a) drevo - plyn
úspora = 10 000 kWh . (0,060 - 0,052) eur/kWh = 80 eur/rok = 6,7 eur/mes zálohovo

b) drevo - elektrina
úspora = 10 000 kWh . (0,116 - 0,052) eur/kWh = 640 eur/rok = 53,3 eur/mes zálohovo


Súvisiací článok: Cena tepla (pre rôzne palivá a vykurovacie systémy)