9. Tvorba prezentácií

Úlohy

  1. Vytvorte prezentáciu, ktorá bude obsahovať aspoň 3 snímky, nadpisy snímok a text v snímkoch.
  2. Vložte do prezentácie objekty: obrázok, tabuľku.
  3. Na prvej snímke vytvorte obsah z názvov snímov, vytvorte linky z obsahu na jednotlivé snímky a linky späť zo snímok do obsahu.
  4. Odprezentujte snímky pred triedou: povedzte čoho sa týka vaša prezentácia, okomentujte každú snímku a reagujte na otázky obecenstva.