8. Tvorba prezentácií

Úvod

Prezentácia je vizuálna pomôcka, ktorá pomáha pri informovaní publika. Používa sa na školeniach, vyučovaní, predpovedi počasia, alebo pri odovzdávaní akejkoľvek informácie.

Cieľom je vytvoriť na 3 vyučovacích hodinách prezentáciu, ktorú na 4 a 5 hodine odprezentuje pred spolužiakmi na interaktívnej tabuli.

Na tvorbu prezentáciu je veľa programov. V škole budeme tvoriť prezentáciu v programe Microsoft Office PowerPoint. Ak si spravíte prezentáciu doma, možno ju v škole spustiť v Libre Office Impress, alebo v akomkoľvek online programe, ktorý dokáže splniť úlohu.

V rámci šetrenia času pri prezentovaní, môžete umiestniť v predstihu svoju prezentáciu do priečinku "Prezentácie" na pracovnej ploche učiteľského počítača. Prezentáciu môžete poslať mailom učiteľovi nahrať z USB kľúča, stiahnúť z cloudu apod.

Úloha

Vytvorte prezentáciu, ktorá bude obsahovať aspoň:

 1. Obsah
  • 3 snímky
  • nadpis snímku
  • stručný text
  • obrázok
  • tabuľka
 2. Linky
  • Obsah tam a späť - linky na záložky v prezentácii
  • Linky na webové stránky
 3. Efekty
  • hotový návrh snímky
  • Prelínanie snímok
  • Pohyb obrázku po kryvke
  • Postupné zobrazovanie objektov na smímke
 4. Prezentovanie - odovzdať publiku informácie za 5 minút.

Hodnotenie

 1. Obsah - forma a ucelenosť informácie.
 2. Linky - funkčnosť a efektívnosť.
 3. Efekty - vzhľad a názornosť.
 4. Prezentovanie - odovzdať informácie publiku (aspoň snaha to robiť správne).

Postup

Pre program Microsoft PowerPoint:

 1. Obsah
  • Nová snímka
  • Text v snímkach - prehľadný - stručný, alebo zvýrazniť kľúčové slová. Človek si dokáže zapamätaž maximálne 7 objektov.
  • Poradie snímok - ťahaním náhľadov
  • Rozloženie snímky
  • Vloženie obrázka
  • Vloženie, úprava a vyfarbenie tabuľky
 2. Linky
  • Linka na sieťovú adresu
  • Záložky
  • Linka na záložku z textu a obrázku
  • Tlačítka akcií
 3. Efekty
  • Motív - v ponuke Návrh
  • V ponuke Animácie - Ďalšia snímka zaškrtneme pole Automaticky po a nastavíme počet sekúnd. Potom kliknene na Použiť na všetky.
 4. Prezentovanie - postup závisí od publika, môžete improvizovať, ale je dobré si niečo pripraviť:
  • Domáca príprava - zaujímavá prezentácia, otázky pre publikum, vyskúšať prezentovanie.
  • Odovzdať informáciu - Hovorte nahlas a pomaly. Pri očnej komunikácii sa nezameriavajte len na 1 diváka, ale postupne sa otáčajte k ostatným. Používajte prezentáciu ako doplnok k tomu čo hovoríte, nenechávajte prezentáciu pasívne sledovať divákmi.
  • Vzbudiť pozornosť - Povedzte na začiatku o čom bude prezentácia, vysvetlite prečo je pre divákov zaujímavé. Tých čo vás nepočúvajú alebo vyrušujú upozornite alebo sa ich niečo zaujímavé spýtajte.
  • Vyvolať diskusiu - niečo zaujímavé sa spýtajte, nehádajte sa ale reagujte na námietky (námietky sú vítané pretože znamenajú záujem).
  • Efektívne využite čas - nezaoberajte sa dlho jednou vecou. nedávať málo ani veľa informácií, neodbočovať od témy.