10. Úprava obrázkov

Úlohy

  1. Vytvorte vektorový 2D obrázok.
  2. Vytvorte vektorový 3D obrázok.
  3. Exportujte 2D obrázok do bitmapy a rozmažte mu okraje.
  4. Prenste 3D obrázok do fotky krajiny.
  5. Vytvorte animáciu.