Úlohy

1. ROČNÍK NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA

2.POLROK:

1. úloha: Vytvorte farebnú tabuľku so zladenými farbami:
- minimálne 3 riadky a 2 stĺpce
- vyfarbiť pozadie, písmo a orámovanie buniek
- maximálne 3 farby, 2 na pozadie, 1 na písmo a orámovanie

2. úloha: Vytvorte tabuľku so vzorcami, ktorá bude riešiť reálny problém. Napríklad domáci rozpočet, alebo spotreba energií podľa odpisu z prístrojov. Majú tam byť minimálne 2 vzorce a 1 funkcia.

3. úloha: Upravte tabuľku z predchádzajúcej úlohy:
- Nastavte formát buniek aby sa zobrazovali jednotky, napríklad €, kg, m3.
- Nastavte podmienené formátovanie, zmena farby v závislosti na hodnote bunky

4. úloha: Vytvorte 3 grafy
- stĺpcový - pre tabuľku skladových zásob, hlavička názov tovaru a množstvo na sklade, minimálne 3 tovary
- XY čiarový - vyhladená krivka funkcie y = sin(x)
- výsekový - z tabuľky pre stĺpcový graf

1. POLROK:

1. úloha:

Vytvorte 3 súbory typu:
1) text (prípona .txt), napríklad recept.
2) obrázok (.jpg, .png...), napríklad fotka, alebo náčrt v Skicári
3) tabuľka (.xlsx, .ods...), napríklad cenník
Súbory uložte do adresára pomenovaného vaším menom. Zobrazte na školskom počítači. Bude ho treba preniesť cez USB kľúč, alebo e-mailom...

Vhodné programy:
1) text: Poznámkový blok, WordPad, Microsoft Word, OpenOffice Writer...
2) obrázok: fotoaparát, program Skicár...
3) tabuľka: MicrosoftOffice Excel, Open Office Calc, alebo LibreOffice Calc...

2. úloha

Vyhľadajte a zobrazte internetové stránky:
1. s tému vášho odboru
2. preklad cudzojazyčnej stránky
3. tovar na internetovom obchode alebo bazáre
4. informácie k cestovaniu - cestovné poriadky, alebo trasa pre auto
5. nájsť pracovnú ponuku (profesia.sk)

3. úloha

Vytvorte e-mail ktorý bude obsahovať:
- odpoveď na otázku: Na čo je e-mail?
- váš podpis (aspoň meno a priezvisko) na konci
textu, a oddelený znakmi: -- a [Enter]
- klikací odkaz na zaujímavú stránku
- pripojené 2 súbory, typu obrázok a zip (obsahuje aspoň 2 súbory)
- email odošlite na adresu rasto@klasici.sk .
- predmet e-mailu: uloha

Hodnotenie: Každý nesplnený bod je 1 stupeň známky nižšie.