2. Internetový obchod

V Y T V O R E N I E
Najlepšie hodnotená stránka na Google je www.webnode.sk .
eshopovac.sk - všetko o e-shopoch

P L A T B Y
Nastavenie e-shopu -> Spôsob dopravy
Nastavenie e-shopu ->
Postup nastavenia účtu nájdete cez Google, vyhľadávanie priamo na stránke je menej účinné. Sú 2 možnosti:
1) v e-maile pre zákazníka:
Nastavenie e-shopu -> E-maily -> Potvrdenie objednávky -> v texte emailu po slovách "správa pre predajcu" dopíšte číslo účtu
2) Číslo účtu na systémovej stránke: ikona "Přejít na" -> Systémové stránky -> Objednávka dokončená

H o d n o t e n á _ 3 . _ ú l o h a : Vytvorte internetový obchod, ktorý obsahuje aspoň:
1) 2 kategórie
2) 2 tovary - názvy, fotky, ceny
3) nastavte číslo účtu v maile pre zákazníka, kam pošle peniaze
4) objednajte tovar a ukážte objednávku na stránke

O B S A H
Obsah sa vytvorí na aktuálnej stránke webu, napríklad úvodná stránka, nejaká kategória alebo tovar.

1) diskusné fórum
klik na -> Obsah -> Ostatné -> Miniaplikácie
Zmeňte nastavanie fóra. Na publikovanej stránke napíšte 2 komentáre. V editovanej stránke komentár prepíšte a zmažte.
2) Google Maps
Na úvodnú stránku umiestnite Google Maps so svojou pozíciou. Zmeňte nastavenie veľkosti.
3) YoutTube video
Na stránku umiestnite video.
4) Fotogaléria
Vytvorte fotogalériu k produktu.
5) Anketa
Vytvorte anketu.
6) Kontaktný formulár - je určený na zaslanie emailu správcovi stránky
klik na -> Obsah ->Formuláre -> Kontaktný formulár
7) Registračný formulár - poslanie mailu s registráciou účastníka
Odošlite 2 registrácie. Pozrite si ich zoznam cez "Zozbierané údaje".

V Z H Ľ A D

1) Rozloženie obsahu - počet stĺpcov alebo riadkov pre obsah, ktorý tam možno pretiahnúť myšou pomocou titulného pruhu.
klik na -> Vzhľad stránky
Vyskúšajte rôzne rozloženie a pretiahnite naň obsah.
2) Vlastnosti - po kliknutí do políčka v bublinkách je ich popis
- názov stránky - objaví sa na záložke panelu
- titulok - názov záložky
- popis - pre vyhľadávanie stránky vyhľadávačom (Google)
- štítky - kľúčové slová pre vyhľadávanie návštevníkmi na stránke
3) Šablóna webu - grafický vzhľad stránky
- oddelene sa nastavuje pre počítač a pre mobilný telefón
- pokročilé nastavenia - nastavenia šablóny (zmeniť font a CSS + ostatné známe alebo platené (faicon))
4) Jazyk a texty - popis akcií v rôznych jazykoch, alebo si napíšte svoje. Jazyk radšej nemeňte, aby ste v inom jazyku nehľadali "slovensky".
5) Nastavenia
- hlavička webu - názov (na pruhu okna), slogan a obrázok (na hornej časti stránky)
- pätička webu - spodná časť stránky
- kontakt - kontaktné informácie správcu - meno, mail, telefón, adresa, ostatné
6) Titulný obrázok -> upraviť obrázok -> Pridať obrázok -> z kategórie alebo z počítača -> Uložiť

Č L Á N K Y

Rubrika - je rám v ktorom sa zobrazujú články.
klik na -> Články -> Nová rubrika
Články - sa pridávajú kliknutím na "nový článok", upravujú "upraviť článok". Vzhľad obsahuje štýly, vložené objekty, vlastnosti textu.

Úloha na precvičenie:
1) Vytvorte novú rubriku, a nový článok. Text obsahujúci štýly a obrázky prekopírujte z internetu. Pozrite si adresu obrázku.
2) Vložte vlastný obrázok.
3) Zmeňte štýly.
4) Vložte tabuľku. Vložte stĺpec. Vypíšte obsah. Zmeňte šírku tabuľky. Zmente vlastnosti tabuľky a bunky.
5) Vložte odkaz. Uložte článok.
6) Vytvorte číslovanie a odrážky. Zmeňte ich vlastnosti. Vytvorte vnorené číslovanie a odrážky.

H o d n o t e n á _ 4 . _ ú l o h a : Vo svojom e-shope:
1) Vytvorte obsah: diskusné fórum, google mapa, youtube video, fotogaléria, anketa, článok
2) Obsah umiestnite do 3 stĺpcov
3) Zmente šablónu webu, napíšte názov stránky na titulnom pruhu okna.
4) Vytvorte článok, ktorý bude obsahovať: text v odstavcoch, obrázok z adresára stránky, farebnú tabuľku, zoznam - číslovanie, alebo odrážky, odkaz na inú stránku.