1. Webová stránka

Webová stránka má za účel zdieľať informácie: články, fotogalérie, diskusie... Blog je stránka, ktorá obsahuje články. Články môžu byť zoradené, napríklad do kategórií, podľa dátumu, v strome.

Na stránke webnode.sk sa stránky pridávajú, upravujú a mažú v menu zobrazenom po kliknutí na odkaz "Stránky". Stránky sa upravujú priamo po kliknutí na nich.

Úloha: Vytvorte stránku na webnode.sk, obsahujúcu blog s článkami, fotoalbum, cenník, kontak s lokalizáciou na mape.