1. Druhy elektrických sústav

Podľa napätia:

 1. jednosmerné - sú najrozšírenejšie, dôvodom je použitie akumulátora
  • 6 V - malé motocykle
  • 12 V - osobné autoobily a veľké motocykle
  • 24 V - stredné a ťažké úžitkové automobily
 2. vyššie napätia
  • striedavé: ak nie je potrebný akumulátor
  • kombinované

Podľa počtu vodičov:

 1. 1-vodičová sústava - druhým vodičom je kovová kostra automobilu obvykle pripojená na záporný pól kvôli kratšiemu oblúku pri skrate a menšej korózii kostry
 2. 2-vodičová sústava - druhý vodič je privedený k riadiacej jednotke
 3. multiplex - informácie sa prenášajú do každého zariadenia po jednom spoločnom vodiči