Psychotronické zbrane

Psychotronické zbrane sú elektromagnetické prostriedky sledovania, ovplyvňovania a poškodzovania mozgu a iných orgánov človeka. Dokážu poškodiť alebo prevziať kontrolu nad elektronickými zariadeniami. Pracujú na frekvenciách od rádiových po milimetrové vlny. Prepojením na počítače môžu o človeku zhromažďovať informácie a obísť možnosti jeho obrany, automaticky ho sledovať a zamerať, vykonať predvolenú činnosť od človeka riadiaceho zbraň.

Príklady použitia

  • Sledovať ľudí cez stenu, mikrovlnná kamera. Odpoúčovať rozhovor doplerovým efektom od rezonujúcich plôch, napríklad sklo.
  • Rozhovor ožarovaním a snímaním rečového centra mozgu. Pri slabšej intezite žiarenia sa prejavuje ako neodbytné myšlienky a uvažovanie o nich. Slúži na výsluch, alebo určovanie čo si má človek myslieť a plánovať robiť. Pri silnejšej intenzte poľa ako počuteľný zvuk, použitie ako náhrada telefonovania, alebo spôsob ako dostať človeka do blázinca.
  • Snímanie a vkladanie obrazov do miesta napojenia očných nervov do mozgu. Človek funguje ako kamera, alebo sa vkladajú divné sny pri spaní.
  • Zabúdanie čo sme chceli robiť, stratenie myšlienky. Pomocou ožarovania časti mozgu pre krátkodobú pamňť.
  • Vyvolávanie pocitov ožarovaním emočných častí mozgu alebo hormonálnych žliaz.
  • Strnulé bezvedomie - ožarovaním spánkovej časti mozgu.
  • Riadenie pohybov človeka - ožarovaním častí mozgu riadiace jednotlivé svaly.
  • Pálenie častí tela - bolesť, poškodené zuby alebo mozog, zlomeniny, infarkt.

Linky