Elektrický vesmír

  • plameň sviečky alebo dym je odpudzovaný magnetmi (1,5 Tesla): https://www.youtube.com/watch?v=JV4Fk3VNZqs
  • žaba vznášajúca sa v silnom manetickom poli: https://www.youtube.com/watch?v=KlJsVqc0ywM