... o knihe

Sú tu populárne hypotézy, možno sú pravdivé, možno nie, cieľom je zabaviť čitateľa.