Posledné príspevky

TypPridanéAutorOdpovedíPosledná zmena
Book pageDonácia Bela IV. Černekovi na zem Rakovec v Turci Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pagePápež Honorius napomína Ladislava IV. Kumánskeho Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageVýsadná listina Bela IV. udelená banskobystrickým hosťom Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageKronika o atentáte Feliciána Zacha na Karola Róberta Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageErbová listina mesta Košice Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pagePrivilégium pre Žilinských Slovákov Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageMaginova Apológia (Ostne alebo obrana) Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pagePoriadok na ochranu banských miest Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageNotície Mateja Bella Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageŠtúrov názor na vplyv Židov na slovenský národ v diele Slovanstvo a svet budúcnosti Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageBernolákovčina v diele Piľní domajší a poľní hospodár Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageUhorský klérus opisuje situáciu v krajine po tatárskom vpáde Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageBratríci vyhlasujú nepriateľstvo mestu Bardejov Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageZoborská listina z roku 1111 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pagePittsburská dohoda Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageDeklarácia slovenského národa Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageTelegram uhorského predsedu vlády grófa Károlyho vedeniu SNR zo dňa 30.10. 1918 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageVyhlásenie Slovenskej republiky rád Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageList Eduarda Beneša poslancovi Markovičovi o rozchode s M. R. Štefánikom na mierových rokovaniach v Paríži Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageTrianonská mierová zmluva Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageŽilinská dohoda Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageZápisnica o z vyšetrovania streľby do Slovákov v Šuranoch Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageDOHODA MEDZI NEMECKOM, VEĽKOU BRITÁNIOU, FRANCÚZSKOM A TALIANSKOM, UZAVRETÁ V MNÍCHOVE 29. SEPTEMBRA 1938 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageViedenská arbitráž Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov
Book pageVyhlásenie stanného práva na Slovensku 9.3.1939 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 34 týždňov