Posledné príspevky

TypPridanéAutorOdpovedíPosledná zmena
Book pagePoriadok na ochranu banských miest Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageNotície Mateja Bella Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageŠtúrov názor na vplyv Židov na slovenský národ v diele Slovanstvo a svet budúcnosti Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageBernolákovčina v diele Piľní domajší a poľní hospodár Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageUhorský klérus opisuje situáciu v krajine po tatárskom vpáde Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageBratríci vyhlasujú nepriateľstvo mestu Bardejov Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageZoborská listina z roku 1111 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pagePittsburská dohoda Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageDeklarácia slovenského národa Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageTelegram uhorského predsedu vlády grófa Károlyho vedeniu SNR zo dňa 30.10. 1918 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageVyhlásenie Slovenskej republiky rád Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageList Eduarda Beneša poslancovi Markovičovi o rozchode s M. R. Štefánikom na mierových rokovaniach v Paríži Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageTrianonská mierová zmluva Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageŽilinská dohoda Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageZápisnica o z vyšetrovania streľby do Slovákov v Šuranoch Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageDOHODA MEDZI NEMECKOM, VEĽKOU BRITÁNIOU, FRANCÚZSKOM A TALIANSKOM, UZAVRETÁ V MNÍCHOVE 29. SEPTEMBRA 1938 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageViedenská arbitráž Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageVyhlásenie stanného práva na Slovensku 9.3.1939 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageZápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom dňa 13. 3. 1939 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageZákon č. 1 Snemu slovenskej krajiny o samostatnom Slovenskom štáte Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pagePristúpenie SR k Paktu troch mocností Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageList vyslanca pri Sv. stolici K. Sidora ministrovi školstva a národnej osvety J. Sidorovi o jeho pôsobení v Ríme Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pagePrednáška J. Siváka o jeho účasti na korunovačných slávnostiach pápeža Pia XII. v Ríme 9. 3. - 14. 3. 1939 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pageZmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni
Book pagepo roku 1000 Mgr. Martin Kráľ0pred 10 rokov 3 dni