8. Čas ohrevu steny

- je čas, za ktorý klesne rozdiel teplôt medzi dvoma povrchmi steny na 1/3 pôvodného rozdielu.

Pre jednovrstvovú stenu je:

τ0 = d2 : 2a

a = λ : (ρ . c)

kde
τ0 - je čas ohrevu alebo chladnutia steny na 1/3 pôvodného rozdielu (hod)
d - šírka steny (m),
a - koeficient (m/hod2)
λ - tepelná vodivosť (W/m.K)
ρ - hustota (kg/m3)
c - tepelná kapacita (Wh/kg.K)

Príklad: Aký je čas ohrevu 6 cm šamotovej steny?

λ = 1,2 W/m.K
ρ = 1900 kg/m3
c = 0,285 Wh/K.kg
d = 6 cm = 0,06 m

a = λ : (ρ . c) = 1,2 W/m.K : (1900 kg/m3 . 0,285 Wh/K.kg) = 0,002216 hod/m2

τ0 = d2 : 2a = (0,06)^2 : (2 . 0,002216) = 0,81 hod = 50 min

Linky

Teória

PrílohaVeľkosť
model2.png3.73 KB
priebeh_teploty_plasta_pece.png7.02 KB
priebeh_teploty_plasta_pece_2.png5.74 KB
cas_pretupu_tepla.ods14.92 KB
cas_prestupu_tepla_2.png19.08 KB
cas_prestupu_tepla.png9.74 KB
model3.png5.54 KB
model1.png22.79 KB