12. Ekonomika dreva

Nájdete tu odpovede na otázky: Za koľko peňazí sa oplatí kúpiť drevo? Koľko dreva treba na zimu? Aká je cena tepla z dreva?

Jednotky

ZnačkaNázovPrepočetVýznam
plmplný meterkocka s hranou 1 m vyplnená drevom bez medzier, 1 m3 skutočnej drevnej hmoty ("bez dier")
prmpriestorový meter1 prm = 0,6 až 0,7 plmkocka s hranou 1 m vyplnená čiastočne drevom s medzerami, napr. drevo v lese zložené do "metrov"
prmssypaný priestorový meter1 prms = cca 0,4 plm1 m3 voľne uloženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drveného dreva

Učinnosť vykurovacích zariadení

 • otvorený krb: 10 %
 • krbová vložka: 60 %
 • kotol na drevo: 60 %
 • akumulacna pec na drevo: 80 %
 • splyňovací kotol na drevo: 80 %

Vlhkosť a teplo z dreva

Drevo by sa malo voľne sušiť 2 roky, minimálne 1 leto, čerstvé mäkké drevo nehorí.

Obsah vody v dreve:

 • čerstvé drevo: 50 %
 • 1 rok sušené: 30 %
 • 2 roky sušené: 20 %

Teplo z mäkkého dreva pre rôzne vlhkosti:

 • vlhkost [%] - spalné teplo [kWh/kg] - hustota [kg/m3]
 • 1 - 5,2 - 355
 • 10 - 4,6 - 375
 • 20 - 4,0 - 400
 • 30 - 3,4 - 425
 • 40 - 2,8 - 450
 • 50 - 2,3 - 530

Hustota čerstvého / voľne sušeného dreva (kg/m3)

 • agát biely 870 / 750
 • borovica čierna 900 / 670
 • borovica douglaska 910 / 570
 • borovica hladká 520 / 400
 • borovica lesná 700 / 520
 • brest 950 / 700
 • breza 940 / 600
 • buk 990 / 720
 • dub cer 1110 / 850
 • dub letný a zimný 1000 / 760
 • hrab 1080 / 820
 • jaseň 920 / 720
 • javor klen 980 / 660
 • javor mliečny 870 / 650
 • jelša 690 / 520
 • jedľa 1000 / 460
 • lipy 730 / 520
 • pagaštan konský 910 / 570
 • smrek 740 / 470
 • smrekovec 760 / 600
 • topoľ čierny 840 / 450
 • vŕba 1000 / 450

Príklady

Príklad 1: Aké sú porovnateľné ceny dreva pre rovnakú cenu tepla?

a) rôzne uloženie
smrek
- plnometer ... 50 €/m3
- metrovica ... 50 €/m3 . 0,6 prm/m3 = 30 eur/prm
- sypaný ... 50 €/m3 . 0,4 prms/m3 = 20 eur/prms
buk
- plnometer ... 50 eur/m3 . 720 kg/m3 : 470 kg/m3 = 50 eur/m3 . 1,5 = 75 €/m3
- metrovica ... 75 €/m3 . 0,6 prm/m3 = 45 €/prm
- sypaný ... 75 €/m3 . 0,4 prms/m3 = 30 €/prms
b) rôzne druhy dreva
metrovica
- smrek ... 30 eur/prm
- buk ... 30 eur/prm . (720 kg/m3 : 470 kg/m3) = 45 eur/prm
sypané
- smrek ... 20 eur/prms
- buk ... 20 eur/prm . (720 kg/m3 : 470 kg/m3) = 30 eur/prms

Príklad 2: Aká je cena tepla z 2 roky sušeného dreva spáleného v krbe?

cena tepla [€/kWh] = cena dreva [€/prm] / (výhrevnosť dreva [kWh/kg] × hustota dreva [kg/m3] × hustota uloženia dreva [%] × účinnosť vykurovacieho zariadenia [%])

smrek - metrovica 30 eur/prm ... 30 €/prm : (4,2 kWh/kg . 470 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 60 %) = 0,042 €/kWh
smrek - sypaný 20 eur/prms ... 20 €/prms : (4,2 kWh/kg . 470 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 60 %) = 0,042 €/kWh
buk - metrovica 45 eur/prm ... 45 eur/prm : (4,2 kWh/kg . 720 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 60 %) = 0,042 €/kWh
buk - sypaný 30 eur/prms ... 30 eur/prms : (4,2 kWh/kg . 720 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 60 %) = 0,042 €/kWh

Príklad 3: Koľko dreva treba spáliť v krbe, ak treba pokryť stratu domu 10 MWh?

množstvo dreva [prm] = strata domu [kWh] / (hustota dreva [kg/m3] × hustota uloženia dreva [%] × výhrevnosť dreva [kWh/kg] × účinnosť vykurovacieho zariadeia [%])

smrek - metrovica ... 10 000 kWh : (470 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 14,1 prm
smrek - sypaný ... 10 000 kWh : (470 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 21,1 prms
buk - metrovica ... 10 000 kWh : (720 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 9,2 prm
buk - sypaný ... 10 000 kWh : (720 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 13,8 prms

Príklad 4: Koľko tepla vyrobí krb, ak sa v ňom páli drevo s vlhkosťou 20 % (2 roky sušené)?

množstvo tepla [kWh] = hustota dreva [kg/m3] × výhrevnosť dreva [kWh/kg] × hustota uloženia dreva [%] × účinnosť vykurovacieho zariadenia [%]

1 prm (ukladaný priestorový meter)
smrek ... 470 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 710 kWh
borovica ... 520 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 780 kWh
buk ... 720 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 1 100 kWh
1 prms (sypaný priestorový meter)
smrek ... 470 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,4 m3/prm . 60 % = 470 kWh
borovica ... 520 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,4 m3/prm . 60 % = 520 kWh
buk ... 720 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,4 m3/prm . 60 % = 720 kWh
1 prms - štiepka, vlhkosť 20 %
vŕba ... 450 kg/m3 . 4,0 kWh/kg . 0,4 m3/prms . 60 % = 430 kWh
topoľ ... 450 kg/m3 . 4,0 kWh/kg . 0,4 m3/prms . 60 % = 430 kWh

Čo zvyšuje spotrebu dreva

 • Čerstvé drevo nehorí. Treba ho sušiť 2 roky na dobre vetranom mieste, napríklad von pod prístreškom. Úložný priestor na sušenie má mať objem aspoň pre 2-ročnú spotrebu dreva na kúrenie. Narezané kláty sa dajú rýchlo poukladať pod prístrešok. Po vysušení sa ľahšie rúbu. Po trochu ich možno rúbať celý rok, nie je to taká práca ako keď sa rúbu naraz.
 • Drevo prinesené z vonku v zime môže byť vlhké, pretože von je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a studené drevo v dome nasáva ďalšiu vlhkosť. V dome je dobré mať priestor apoň na niekoľkodňové uskladnenie dreva, aby preschlo, a netrebalo chodiť von do mrazu po každé polienko..
 • Studený externý vzduch znižuje účinnosť spaľovania. Treba ho zohriať napríklad dlhou rúrou cez základy, privedením do obstavby krbu, privedením do kanála medzi obstavbou a jadrom pece.
 • Klapkami treba nastaviť optimálne množstvo spaľovaného vzduchu, aby sa dosiahla vysoká účinnosť. Malé množstvo vzduchu znižuje účinnosť spaľovania, drevo sa premieňa na sadze a dechat, do komína odchádza veľa CO. Veľa vzduchu ochladzuje ohnisko (nižšia kvalita horenia) a odvádza teplo do komína. Na krbe je komínová klapka a klapka prívodu vzduchu. Na peci je zakurovacia klapka a klapka prívodu vzduchu. Pred zapálením ohňa treba klapky otvoriť, potom postupne zatvárať komínovú / zakurovaciu klapku, neskôr priškrtiť prívod vzduchu. V peciach môže byť množstvo vzduchu nastavené už konštrukcii pece. Klapky predstavujú tlakové straty prúdenia, obmedzuje sa nimi prúdenie keď sa nahreje komín, ktorý ak je nahriaty, tak má väčší vztlak. Vztlak môže ovplyvňovať aj prúdenie vonkajšieho vzduchu, obvykle pri daždi. Vtedy treba mať klapky otvorené viac, treba menej obmedzovať vztlak komína. Po dohorení treba zavrieť prívod vzduchu, kedy krbom/pecou preteká len minimálne množstvo vzuchu a teplo neuniká do komína.
 • Popol obmedzuje prúdenie vzduchu a špiní komín. Krb treba vyčistiť od popola raz za deň, akumulačnú pec raz za mesiac.

Súvisiací článok: Cena tepla (pre rôzne palivá a vykurovacie systémy)