Vhodné kamenivo

Tvarový index I sa vypočíta sa ako pomer medzi najdlhším rozmerom zrna a najmenším rozmerom zrna. Ak I < 3, zrná sú vhodné (guľatý tvar), ak I > 3, tak zrná sú nevhodné (ihlanovité a podobne) do betónu.

Krika zrnitosti vyjadruje hmotnostný podiel kameniva pod sitami. Štandardné sitá majú veľkosť v mm: 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 -32 - 63. Krivka A - je minimálny, B - optimálny, C - maximálny obsah. V ideálnom kamenive sú medzery medzi väčšími zrnami zaplněné zrnami menšími, potom ešte menšími atď. Ak krivka skutočného kameniva vybočuje z rozsahu medzi krivkami A a C, nemá vhodné zloženie do betónu. Hmotnostné zastúpenie pri miešaní frakcií možno vypočítať ako rozdiel hodnôt medzi sitami.

Zdrojové súbory: zrnitost32.ods, zrnitost32.odg

Zdroje:

PrílohaVeľkosť
zrnitost32.ods21.54 KB
zrinost32.odg25.11 KB
zrinost32.svg72.17 KB