Cieľom tejto stránky bolo vytvoriť on-line internetovú knižnicu digitálnych diel v slovenskom jazyku, napríklad slovenský klasici, rozprávky, nové diela. V čase vzniku tejto stránky neexistovali pôvodné rozsiahle literárno-historicky významné diela publikované v slovenskom jazyku. V súčasnosti sú mnohé zdigitalizované denníkom SME a v ďalších internetových knižniciach.

Digitálna knižnica nekonkuruje knižniciam ani kníhkupectvám. Naopak, ponúka diela, ktoré sa v kníhkupectvách nedajú kúpiť a v knižniciach ich požičiavajú len na krátku dobu. Žiaci poznajú diela len z obsahov opísaných denníčkov povinného čítania, viď citát od Júliusa Satinského, alebo od Ivana Žežulu.

Témy

 • Klasici
  • Bajza Jozef Ignác
  • Botto Ján
  • Chalupka Samo
  • Fándli Juraj
  • Hviezdoslav Pavol Orzságh
  • Konštantín filozof
  • Kráľ Janko
  • Kukučín Martin
  • Mácha Karel Hynek
  • Němcová Božena
  • Čapek Karel
  • Štúr Ľudovít
 • Linky
  • Dejiny
  • Internetové knižnice
  • Pre školu
  • Programy
  • Práca
 • Publikácie
  • Fotky
  • Historické dokumenty
  • Právo
  • Stavba
  • Zdravie
 • Rozprávky
  • Andersen Hans Christian
  • Dobšinský Pavol – Prostonárodné slovenské povesti
  • Ezopove bájky
  • Němcová Božena – rozprávky
  • Samuel Czambel – Slovenské ľudové rozprávky
  • nemecké rozprávky