Online knižnica KLASICI

Obsah knižnice možno voľne šíriť ak nie je uvedené inak. Do tejto novej verzii stránky sa postupne presúvajú diela zo starej verzii stránky alebo z prvej verzii. Cieľom stránky Klasici je vytvoriť on-line internetovú knižnicu digitálnych diel v slovenskom jazyku ? slovenský klasici, rozprávky, nové diela.

Môžete použiť šifrované spojenie cez https://www.klasici.sk/ .

Na Internete donedávna neexistovali stránky obsahujúce pôvodné rozsiahle literárno-historicky významné diela publikované v slovenskom jazyku. Existuje iba niekoľko stránok zameraných na predaj textov začínajúcich autorov. Ako pozitívny príklad zo zahraničia uvádzam projekt Gutenberg, na ktorého stránkach sú tisíce voľne šíriteľných diel v anglickom a nemeckom jazyku. Digitálna knižnica www.klasici.sk je voľne prístupná a možno ju neobmedzene kopírovať. Tým sa literárno-historické knižné fondy v slovenskom jazyku priblížia mnohým ľuďom s prístupom k počítaču, a to aj Slovákom v zahraničí. Nie každý má čas tráviť hodiny v knižnici hľadaním potrebnej literatúry. Naopak systém hypertextu v počítačoch umožňuje rýchle hľadanie a orientáciu v texte. V pohodlí domova si ľudia môžu pri počítači prečítať diela klasikov alebo ich vytlačiť na papier. Práca na projekte by mala prebiehať na akademickej úrovni. Predpokladáme, že ešte dlhé roky sa na túto knižnicu budú obracať študenti aj učitelia.

Digitálna knižnica nekonkuruje knižniciam ani kníhkupectvám. Naopak, ponúka diela, ktoré sa v kníhkupectvách nedajú kúpiť a v knižniciach ich požičiavajú len na krátku dobu. Taká je situácia na Slovensku. V Amerike možno diela klasikov kúpiť bežne. Sú to pekné diela, ale málokto ich pozná. Žiaci a niektoré učiteľky slovenčiny poznajú diela len z obsahov opísaných denníčkov povinného čítania. Viď citát do Júliusa Satinského, alebo od Ivana Žežulu.

Účasť

Je vítaná akákoľvek pomoc pri tvorbe stránky.