Investície do nehnuteľností aj v roku 2022 pre mnohých predstavujú jeden zo spôsobov, ako zhodnotiť svoje peniaze. V porovnaní s inými formami investovania ponúka trh s nehnuteľnosťami viacero výhod, ktoré iné formy investícií so sebou nie vždy neprinášajú. Nehnuteľnosti sú tak stále lákavým predmetom mnohých investorov.

Ak aj vy zvažujete zhodnotiť vaše peniaze touto formou, nasledujúci článok je práve pre vás.

Investovanie do nehnuteľností

Bývanie a strecha nad hlavou uspokojujú jednu zo základných ľudských potrieb. Ľudia budú potrebovať bývať vždy, a preto je investícia do nehnuteľností na bývanie stále obľúbenou formou. Okrem bytov alebo domov v meste či na sídlisku, môžu odvážnejší investori kúpiť chatu alebo rekreačný apartmán v turistickej oblasti a tešiť sa z vyšších výnosov.

Kúpa nehnuteľnosti je pre mnohých veľmi zaujímavá a to z viacerých dôvodov:

 • Pre vlastnú potrebu. Či už na bývanie alebo podnikanie, kúpa nehnuteľnosti pre vlastnú potrebu je lacnejšia alternatíva oproti prenájmu, ktorá vám zároveň umožní niečo hmotné vlastniť.
 • Pravidelný príjem z prenájmu. Prenajímať sa dnes už dajú obytné aj neobytné nehnuteľnosti. Dôležité pri prenájme je vopred si zistiť, či je potrebná rekonštrukcia, aká bude vyťaženosť danej nehnuteľnosti, ale aj to, aké nájomné si budete môcť pýtať.
 • Následný predaj nehnuteľností. Mnohí sa rozhodnú kúpiť nehnuteľnosť práve za účelom následného predaja.

Tip: Poznáte ďalšie možnosti, ako môžete investovať peniaze a aké sú medzi nimi rozdiely?

10 dôvodov, prečo sa oplatí investovať do nehnuteľností

Investícia do hmotného majetku

Nehnuteľnosti predstavujú hmotný majetok, ktorý vidíte a môžete sa ho dotknúť, čo vytvára príjemný pocit bezpečia a toho, že vlastníte niečo pevné a stabilné. V prípade kolapsu trhu s realitami budete vždy vlastniť určitý druh fyzického majetku. Naopak, ak prídete o peniaze pri investovaní do akcií, nezostane vám nič.

Investícia do pôdy

Investícia do nehnuteľnosti znamená aj investíciu do pôdy. Skvelou vlastnosťou investície do pôdy je fakt, že ide o obmedzený zdroj. Okrem toho, pozemok, na ktorom je postavená vaša nehnuteľnosť, môžete vždy použiť aj na výstavbu novej, väčšej nehnuteľnosti, ktorý vám môže generovať vyšší príjem z prenájmu.

Nehnuteľnosti sú prístupné pre každého

Investovať do nehnuteľností môže prakticky ktokoľvek. Na rozdiel od investovania do akcií, kde musíte byť odborníkom na finančné trhy, tento druh investície nevyžaduje takmer žiadne predbežné znalosti. Investovanie do nehnuteľností sa vo veľkom spája s „learning by doing“, čo znamená, že na to, aby ste získali potrebné znalosti a skúsenosti, potrebujete investičnú nehnuteľnosť vlastniť.

Realitné trhy sú relatívne stabilné

V porovnaní s akciovými trhmi sú realitné trhy celkom stabilné. Akciové trhy sú veľmi volatilné, čo znamená, že môžete peniaze zarobiť veľmi rýchlo alebo o veľa peňazí prísť v priebehu niekoľkých dní alebo dokonca aj hodín. I keď aj trh s realitami môže podliehať určitej volatilite, je výrazne nižšia ako v prípade akcií. To znamená, že s investovaním do nehnuteľností je spojené nižšie riziko.

Jedinečnosť a originalita

Nehnuteľnosť je viazaná na konkrétnu lokalitu, pozemok a priestor a tým sa stáva skutočne jedinečnou a originálnou.

Pravidelný príjem

Investície do nehnuteľností vám môžu poskytnúť spoľahlivý a stabilný pasívny príjem z prenájmu. Bez ohľadu na to, aký veľký alebo malý je váš investičný majetok, vždy vám môže generovať určitý mesačný nájom.

Daňové výhody

Zákon o dani z príjmov upravuje možnosti, akými sa dá oslobodiť príjem z predaja nehnuteľnosti od dane. Ak ste vlastníkmi nehnuteľnosti dlhšie než 5 rokov, príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov a odvodu do zdravotnej poisťovne. Môžete si nárokovať odpis daní na rôzne výdavky týkajúce sa nehnuteľnosti.

Dlhodobá investícia

Ako sme už spomínali, realitné trhy sa vo všeobecnosti považujú za stabilné. S nárastom inflácie môže hodnota vášho majetku stúpať a ak investujete v správnej lokalite, bude rásť aj nájomné. Ak si kúpite investičnú nehnuteľnosť dnes, o 10 alebo 15 rokov ju veľmi pravdepodobne predáte so ziskom. V dlhodobom časovom horizonte je investovanie do nehnuteľností jednou z najbezpečnejších investičných stratégií.

Kontrola nad nehnuteľnosťou

Kontrola nad investíciou do nehnuteľnosti je ďalšou výhodou, ktorú vám napríklad investícia do podielových fondov alebo akcií neumožní. Pri nich nemáte žiadnu kontrolu nad ich správou ani nad vedením spoločnosti. Správcovi podielového fondu naopak zaplatíte za to, aby prevzal kontrolu nad vašou investíciou. Pri investovaní do nehnuteľností však máte možnosť reagovať a rozhodovať sa napríklad o tom, či zvýšite alebo znížite nájomné alebo za akú cenu nehnuteľnosť predáte.

Zanechanie dedičstva

V neposlednom rade, keď si kúpite nehnuteľnosť, stáva sa vaším majetkom a vy s ňou môžete urobiť takmer čokoľvek. Okrem predaja alebo prenájmu ju môžete zahrnúť do svojho dedičstva a prenechať majetok vašim potomkom.

Nevýhody investovania do nehnuteľností

Bohužiaľ, žiadna investícia sa nezaobíde bez rizika a aj tá do nehnuteľností má svoje nevýhody, preto je vhodné poznať aj tie, ešte pred pustením sa do investovania. Môže ísť napríklad o:

 • Menšiu likviditu
 • Správu nehnuteľnosti
 • Dlhodobé plánovanie a časovú náročnosť
 • Pokles hodnoty
 • Možné komplikácie pri riešení problémov s nájomníkmi a budovami

Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti?

Ak ste sa rozhodli pre kúpu nehnuteľnosti, pravdepodobne vás čaká neľahká úloha, ktorú nerobíte každý deň. Ide nielen o rozsiahle finančné prostriedky, ale aj o miesto, kde si pravdepodobne chcete vytvoriť príjemný a útulný domov. Pri výbere je teda dôležité prihliadať na nasledujúce faktory:

 1. Vo všeobecnosti platí, že najdôležitejším faktorom je výber lokality, ktorá bude najviac ovplyvňovať zhodnotenie danej investície. Je nevyhnutné zistiť si čo najviac informácií o infraštruktúre pre danú oblasť. Voľba bude závisieť predovšetkým na vašich potrebách a preferenciách. Dôležité je zamyslieť sa aj nad tým, či kupujete nehnuteľnosť „len“ na niekoľko rokov alebo na dlhšiu etapu vášho života. Či je nehnuteľnosť pre vás alebo ju budete chcieť prenajímať, poprípade predať.
 2. Ceny nehnuteľností sú rôznorodé. Veľký vplyv na cenu nehnuteľnosti má už aj spomínaná lokalita. Rozdiely môžu byť nielen v rôznych regiónoch, ale aj v rámci jedného mesta.
 3. Zohľadniť treba aj okolité prostredie nehnuteľnosti. Nachádza sa daná nehnuteľnosť v okolí skládky komunálneho odpadu, čističky vôd, hlučnej železnice a podobne? Vyhovuje vám orientácia nehnuteľnosti na svetové strany?
 4. Neprehliadnuteľným faktorom je stav nehnuteľnosti: Ak ste našli nehnuteľnosť za prijateľnú cenu, zistite si, či je nehnuteľnosť bez tiarch, bremien alebo iných obmedzení alebo či bude potrebná rekonštrukcia. Preskúmajte stav okien, podláh, kúpeľne, WC, dvier a zistite aj stav elektriny a prívodov teplej a studenej vody.
 5. Určte si peňažný rozpočet. Ak nemáte k dispozícii dostatočnú hotovosť, ale plánujete kúpu nehnuteľnosti riešiť hypotékou, ujasnite si vaše financie, aby ste mohli novú nehnuteľnosť v najbližších rokoch splácať bez veľkých obmedzení.
 6. Kvalitu bývania ovplyvňujú aj materiály a prevedenie. Cena domu sa odvíja aj od toho, z akého materiálu je postavený (tehly, panel). Rozhodujte sa aj podľa toho, či je nehnuteľnosť zateplená, to, či byt má alebo nemá balkón, aký výhľad ponúka a aký je technický stav budovy.
 7. Ak sa nechystáte kupovať „dom na samotke“, je vhodné opýtať sa aj na susedov, susedské vzťahy, sťažnosti na hluk, príliš nahlas pustenú hudbu, neporiadok, zápach, obité či popísané dvere, prípadne neplatičov. Netreba zabudnúť ani na chov zvierat v okolí.
 8. V neposlednom rade si treba preveriť aj predávajúceho. Originálny list vlastníctva vám napovie, či je predávajúci ozajstný a jediný majiteľ nehnuteľnosti a či je oprávnený danú nehnuteľnosť predať. List vlastníctva môžete získať osobne na správe katastra alebo prostredníctvom internetovej stránky www.katasterportal.sk.
 9. Tiež si dajte pozor, čo podpisujete v následnej kúpno-predajnej zmluve. Ak nemáte dostatočné znalosti, je dobré predísť problémom a poradiť sa napríklad s právnikom. Ak niečomu, čo je v kúpnej zmluve uvedené, nerozumiete, nebojte sa spýtať. Majiteľom nehnuteľnosti sa stávate až vo chvíli, keď prebehne zápis do katastra a kým teda nehnuteľnosť nemáte zapísanú v katastri, peniaze nepúšťajte z rúk.
 10. Nech už nehnuteľnosť kupujete na akýkoľvek účel, nemali by ste zabudnúť na poistenie. Nikdy neviete, čo sa môže stať a akú škodu môžete vy alebo členovia vašej domácnosti vykonať. Pri poistení je dôležité poznať a uvedomiť si rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti, pretože každé jedno slúži na niečo iné.

Ktoré oblasti sú na Slovensku tie najvýhodnejšie na investíciu do nehnuteľností?

Ako sme už spomínali, lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza, bude mať rozhodujúci vplyv na dopyt a tým aj na cenu nehnuteľnosti. Ak sa pri výbere bytu orientujete na slovenské krajské mestá, hľadajte radšej nehnuteľnosť v centre, prípadne pri bytoch aj na sídliskách s dobrou občianskou vybavenosťou.

V prípade kúpy rekreačnej investičnej nehnuteľnosti je výber lokality oveľa dôležitejší. Tu je potrebné hľadať takú lokalitu, v ktorej je ročne tzv. topsezóna, kedy je možné z nehnuteľností vyťažiť čo najviac výnosov. Skvelými lokalitami v zahraničí je napríklad centrálna Amerika, kde je viac než desať mesiacov v roku more teplé alebo sú tu dostupné lyžiarske strediská, ktoré umožňujú lyžovať niekoľko mesiacov v roku.

I keď takéto ideálne podmienky na Slovensku bohužiaľ nie sú, cestovný ruch na severe Slovenska sa zrodom akvaparkov a termálnych kúpalísk výrazne zmenil. V Tatrách a na Liptove je takmer celoročne možné vytvárať strediská cestovného ruchu so službami. V lete je to už spomínané kúpanie, v zime lyžiarska sezóna.

Vhodné lokality

Pri bytoch sú to určite slovenské krajské mestá a mestá, ktoré výrazne rastú. Pri rekreačných investičných nehnuteľnostiach sú to predovšetkým Vysoké a Nízke Tatry, Liptov a samozrejme aj lokality v blízkosti celoročných turistických atrakcií, ako sú akvaparky.

Investovanie do nehnuteľností nemusí byť komplikované, ak sa dostatočne pripravíte. Potrebné je získať si všetky potrebné informácie a zistiť, ako veci fungujú. Investovanie do nehnuteľností má svoje výhody a nevýhody, tak ako všetko.