Prístupy ku skladovaniu potravín sa líšia predovšetkým v závislosti na ich druhu. Zatiaľ čo čerstvé potraviny je možné skladovať iba po veľmi obmedzenú dobu v presne definovaných podmienkach, ktoré im pomôžu zachovať nekontaminovaný charakter, trvanlivé potraviny je možné skladovať dlhodobo prakticky v bežnej prevádzke domácnosti. Správne skladovanie potravín tak vyžaduje najmä posúdenie ich potenciálu podliehaniu okolitým podmienkam.

Ako skladovať potraviny v domácnosti

Pri vykladaní nákupu obvykle triedime a ukladáme potraviny podľa ich typu na určené miesto. Zásadne sa od seba líši ukladanie potravín týchto typov:

  • čerstvá zelenina a ovocie
  • pečivo
  • mliečne produkty
  • suché potraviny (múka, káva, korenie, cestoviny apod.)
  • oleje
  • mäso a mäsové produkty
  • mrazené potraviny
  • trvácne potraviny

Každý z uvedených typov potravín je nutné skladovať vo špecifických podmienkach, aby bolo možné ich konzumovať bez rizika.

Skladovanie čerstvých potravín

Medzi čerstvé potraviny sa radí predovšetkým ovocie a zelenina. Tie je možné skladovať buď priamo pri izbovej teplote.

Bežná pochutinová zelenina, ako sú rajčiny, paprika, alebo uhorka, sa skladuje vybalená na dennom svetle obdobne ako väčšina druhov ovocia. Koreňová zelenina, zemiaky či cibuľa, u ktorých sú plodiny obvykle v pôde, sa skladujú na chladnejších miestach bez prístupu slnečného žiarenia, ktoré urýchľuje ich kazenie. Listová zelenina by mala byť skladovaná ako chladená, teda v chladničke pri ideálnej teplote do 8°C.

Skladovanie pečiva a suchých potravín

Pečivo by malo byť skladované tak, aby k nemu mohol pristupovať vzduch a nedržala sa v ňom vlhkosť.

Pečivo preto nenechávajte v plastových vreckách, kde vlhkosť kondenzuje, ale vkladajte ich do špeciálnych látkových vreciek, či ho jednoducho zabaľte do utierky a vložte do skrinky či chlebníku – pečivo by nemalo byť skladované na priamom svetle.

Obdobné pravidlá platia i pre suché potraviny, ktoré sa skladujú bežne pri izbovej teplote v mieste bez prístupu priameho slnečného žiarenia. U väčšiny suchých potravín naviac hrozí napadnutie škodlivým hmyzom, preto by mali byť tieto potraviny skladované v dobre uzatvárateľných nádobách (toto platí predovšetkým o múke alebo orechoch). Bez prístupu slnečného žiarenia pri bežnej teplote izby by mali byť skladované i oleje.

Tip: Špajza alebo komora je ideálna na uskladnenie suchých potravín. Ak ju chcete efektívne využívať, odporúčame zaobstarať si regály určené do špajze.

Chladené potraviny

Veľkú skupinu produktov, ktoré vyžadujú špeciálny prístup ku skladovaní, patria chladené potraviny. Do tejto kategórie výrobkov spadajú mliečne produkty, čerstvé mäso, mäsové výrobky apod. Pre skladovanie mliečnych výrobkov, medzi ktoré patria jogurty, smotany či syry, sa odporúča dodržiavanie optimálnej teploty v rozsahu 2-8 °C.

V týchto podmienkach mliečne výrobky spravidla vydržia konzumovateľné i cez dobu trvanlivosti, ak sú uzavreté – otvorené výrobky by mali byť skonzumované v kratšej dobe, a to približne do týždňa.

Obdobným spôsobom by sa malo nakladať s čerstvým mliekom, trvanlivé mlieko musí ísť do chladničky až po otvorení. Mäsové výrobky sú väčšinou tepelne opracované a obvykle sa k ich skladovaniu pristupuje ako k trvanlivejším mliečnym výrobkom (syrom). Čerstvé mäso by malo byť skladované v chladničke pri teplote do 7 °C, u mletého mäsa je požiadavka ešte prísnejšia a odporúča sa minimálna teplota do 2 °C. V bežnom balení by doba skladovania čerstvého mäsa nemala presiahnuť tri dni, u vakovaného mäsa je možné i dlhšie skladovanie.

V chladničke by ďalej mali vždy skončiť i vajcia, vzhľadom k trvanlivosti tejto potraviny je možné ich skladovať i mimo chladničku, ak nebudú v miestnosti s teplotou vyššou ako 18 °C. Ďalšie informácie o skladovaní potravín v chladničkách sa môžete dočítať aj v tomto článku o výbere najlepšej chladničky.

Mrazené výrobky

Ak nedôjde ani k čiastočnému rozmrazeniu mrazených potravín, je možné ich skladovať v mrazničke pri teplotách pod 0 °C i viac ako rok.

Mrazené potraviny, ak s nimi nie je manipulované, vydržia v stabilných podmienkach veľmi dlho bez toho, pretože sú u nich takmer zastavené procesy rozkladu.